Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op (UEF) - AY7020309

11.09.2018–26.01.2019 Raahe

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan 11.9.-26.11.2018 välisenä aikana.

Kouluttaja

Yliopistotutkija Anne Lecklin

Tavoitteet

Oppia ymmärtämään yleisimpien sairauksien syntymekanismit ja oireet. Lisäksi opiskelija oppii, miten sairaus voidaan diagnosoida, mikä on taudin ennuste ja mitkä ovat hoidon yleiset periaatteet. Tämän lisäksi opiskelija tunnistaa keskeisimmät lääketieteelliset termit ja osaa käyttää termejä oikein. Aihealueet: Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi, josta käsitellään endokrinologiset sairaudet; sydän- ja verisuonisairaudet; ruoansulatusjärjestelmän sairaudet; lastentaudit & suomalainen rokotusohjelma; maksasairaudet; geriatriset sairaudet.

Sisältö

Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.

Suoritustapa: Verkko-opintoina; oppimistehtävät, luennot 3 t ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012, ja verkkomateriaali.

Huomioitavaa

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opintojakson voi suorittaa syksyllä 2018.

Farmaseutin tutkinto uudistuu; opintojen vastaavuus uuteen opetussuunnitelmaan tarkastellaan sen valmistuttua.

Hinta

60 €

Ilmoittaudu