Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op (UEF)

Aika ja paikka

3.1.2019 - 28.2. 2019  tai kurssin voi valita myös keväällä 2020.

Kouluttaja

Dos. Tiina Rissanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän, osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Sisältö

Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Verkosta löytyvä materiaali.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru