Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op (UEF)

01.01.2019–31.12.2019 Ylivieska

Aika ja paikka

3.1.2019 - 28.2. 2019  tai kurssin voi valita myös keväällä 2020.

Kouluttaja

Dos. Tiina Rissanen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän, osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Sisältö

Suoritustapa: Verkko-opinnot, verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Verkosta löytyvä materiaali.