Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (UEF)

Aika ja paikka

Ylivieska, Kevät 2018- Syksy 2018

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy terveyttä edistävän kouluyhteisöajattelun terveyttä ja oppimista tukeviin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä hankkii i valmiuksia kehittää kouluyhteisön terveyden edistämistä. Opiskelija tutustuu keskeisiin kouluyhteisön kansallisiin ja kansainvälisiin terveyden edistämisen lakeihin, suosituksiin, ohjelmiin, suunnitelmiin ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Huomioitavaa

Lisätietoja päivitetään syksyn 2017 aikana.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru