Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op (UEF)

Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska, Kevät 2018- Syksy 2018

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy terveyttä edistävän kouluyhteisöajattelun terveyttä ja oppimista tukeviin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä hankkii i valmiuksia kehittää kouluyhteisön terveyden edistämistä. Opiskelija tutustuu keskeisiin kouluyhteisön kansallisiin ja kansainvälisiin terveyden edistämisen lakeihin, suosituksiin, ohjelmiin, suunnitelmiin ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Huomioitavaa

Lisätietoja päivitetään syksyn 2017 aikana.