Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op (OY) - AY700635P

13.12.2023–23.09.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 13.12.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietoa, tietämistä ja tietämisen tapoja luonnehtivia filosofia käsitteitä, ongelmia ja ongelmien ratkaisuehdotuksia.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 15.1.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 15.4.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 23.9.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Pritchard, Duncan. 2006. What is this thing called knowledge. London: Routledge.

JA TOINEN SEURAAVISTA

- Kiikeri, Mika ja Ylikoski, Petri. 2004. Tiede tutkimuskohteen: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

- Raatikainen, Panu. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.