Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op (OY) - AY700635P

11.12.2024–22.09.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 11.12.24 klo 17.0017.45 Zoomissa (ei tallenneta)

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietoa, tietämistä ja tietämisen tapoja luonnehtivia filosofia käsitteitä, ongelmia ja ongelmien ratkaisuehdotuksia.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 13.1.25 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 14.4.25 klo 17.0020.00
2. uusinta ma 22.9.25 klo 17.0020.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Pritchard, Duncan. 2006. What is this thing called knowledge. London: Routledge.

Sekä lisäksi toinen seuraavista:

  • Kiikeri, Mika ja Ylikoski, Petri. 2004. Tiede tutkimuskohteen: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.
  • Raatikainen, Panu. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-perusopinnot-25-op-oy/