Tieteen ja uskonnon suhde 5 op (OY) - AY700687A

19.03.2024–11.11.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 19.3.24 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Sisältö

Tieteellisen ja uskonnollisen ajattelyn vuorovaikutus ja dynamiikka keskiajalta nykypäivään länsimaissa.

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 22.4.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 3.6.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 11.11.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

- Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
- Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.