Tieteen ja uskonnon suhde 5 op (OY) - AY700687A

17.03.2025–10.11.2025 Verkossa

Aika ja paikka

17.3.25–10.11.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ti 17.3.24 klo 17.00–17.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Sisältö

Tieteellisen ja uskonnollisen ajattelyn vuorovaikutus ja dynamiikka keskiajalta nykypäivään länsimaissa.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 28.4.25 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 2.6.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 10.11.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus

  • Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
  • Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.