Tieteenfilosofia 5 op (OY) - AY700625A

03.02.2025–06.10.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ongelmista ja käsitteistä.

Esitietovaatimukset
Suositus: 700619P Tiedon ongelma ja tietämisen tavat

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Tentti ma 3.2.25 klo 17.0020.00
1. uusinta ma 5.5.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 6.10.25 klo 17.00–20.00

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 

Kirjallisuus

  • Haaparanta, Leila ja Niiniluoto, Ilkka. 2016: Johdatus Tieteelliseen Ajatteluun. Helsinki: Gaudeamus.

Sekä lisäksi toinen seuraavista:

  • Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago (Ill.): University of Chicago Press.
  • Kent W. Staley. 2014. An Introduction to the Philosophy of Science (Cambridge Introductions to Philosophy). Cambridge: Cambridge University Press.

Huomioitavaa

Tiedot ovat alustavia. Muutokset koulutuksen aikataulussa ja ohjelmassa ovat mahdollisia.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avautuu kokonaisuuden pääsivulle myöhemmin: www.ppkyo.fi/fi/filosofia-aineopinnot-35-op-oy/