Tieteenfilosofia 5 op (OY) - AY700636A

05.02.2024–07.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opintojakso ei sisällä luentoja.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ongelmista ja käsitteistä.

Sisältö

Esitietovaatimukset
Suositus: 700619P Tiedon ongelma ja tietämisen tavat

Verkkotentti tai essee
Tentti ma 5.2.24 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 6.5.24 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 7.10.24 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

1) TÄMÄ KIRJA:
- Haaparanta, Leila ja Niiniluoto, Ilkka. 2016: Johdatus Tieteelliseen Ajatteluun. Helsinki: Gaudeamus.

2) JA TOINEN SEURAAVISTA:
- Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago (Ill.): University of Chicago Press.
TAI
- Kent W. Staley. 2014. An Introduction to the Philosophy of Science (Cambridge Introductions to Philosophy). Cambridge: Cambridge University Press.