Tieto ja vaikuttavuus osana hyvinvointijohtamista, 5 op (OY)

10.03.2025–20.04.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opintoina ajalla 10.3.-20.4.2025.

Webinaari: la 15.3.2025 klo 9.00-15.00

 

Kouluttaja

TtM Minna Ylisirniö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä tietoon ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät peruskäsitteet hyvinvointijohtamisessa
• hahmottaa tiedolla johtamisen merkityksen organisaation toiminnassa
• tunnistaa ja vertailla erilaisia arviointimenetelmiä hyvinvointijohtamisen tukena
• analysoida, hyödyntää ja soveltaa hyvinvointitietoa osana johtamista, päätöksentekoa, palveluiden kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia

Sisältö

Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistö.
Tiedon tarpeen tunnistaminen, määrällisen ja laadullisen tiedon kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen hyvinvointijohtamisen ja eri arviointimenetelmien tukena.
Tiedolla johtamisen ja arviointitiedon tunnistaminen organisaation toiminnassa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena ja työskentelynä Moodlessa. Tähän kuuluu luennot ja reaaliaikaista seminaarityöskentelyä verkossa 6 h, ryhmätyöskentelyä 54 h ja itsenäistä opiskelua 75 h.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen reaaliaikaiseen seminaarityöskentelyyn. Oppimistehtävä A (3 op) Oppimistehtävä B (2 op)

Oppimateriaalit

Opintojakson oheiskirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa

Lisätiedot

Vastuutaho: Oulun yliopisto, hoitotiede.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintoihin opintokokonaisuuden pääsivun kautta: Hyvinvointijohtaminen, perusopinnot 25 op (LY/OY)

HUOM! Ilmoittautumisia otetaan vain koko perusopintokokonaisuuteen, ei yksittäisille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.