Tietokirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1222

05.04.2024–27.04.2024 Oulu

Aika ja paikka

5.-6.4.24 - lähiopetuksena Oulussa; kaukana asuvat voivat osallistua etäyhteydellä, pe 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

26.-27.4.24 - etäopetuksena Zoomissa, pe 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus. (24 t)

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Emilia Karjula - Tiina Mahlamäki (toim.): Kurinalaisuutta ja kuvittelua - Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen. Atena, 2017.
- Johanna Venho: Mitä essee tarkoittaa? Savukeidas, 2012.

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.