Toiminnallinen kielenopetus - Kieliopin ja kielenhuollon termit käytäntöön

16.11.2024 Oulu

Kieliopin ja kielenhuollon termien ymmärrys näkyville toiminnassa ja käytännön osaamisessa

Aika

la 16.11.24 klo 10–16

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Yläkoulussa tai toisella asteella kieliä opettavat henkilöt

Ilmoittautuminen

Viimeistään 14.10.

Hinta

150 €

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

Lauantai 16.11.24 klo 10–16 Oulun keskustassa. Tarkemmat tiedot saat kutsussa.

Kohderyhmä

Suomea tai vieraita kieliä yläkoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa opettavat henkilöt. Koulutus sopii myös S2-opettajille.

Kouluttaja

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Nina Maunu. Nina on toiminut yli kymmenen vuotta toiminnallisen kielenoppimisen kouluttajana. Hän on pääkirjoittaja teoksessa Toiminnallinen kielenoppiminen (Otava, 2020, 4.p.). Lue lisää Ninasta hänen nettisivuillaan www.ninamaunu.com.

Sisältö

Oletko tuskaillut kielenhuollon ja kieliopin termien opettamisen kanssa? Oppilaat eivät motivoidu niiden opiskelusta, tuskailevat sääntöviidakoissa eikä heidän osaamisensa siirry käytäntöön eli oikeinkirjoittamiseen, kielen rakenteiden tunnistamiseen sekä niiden oikeanlaiseen käyttöön?

Tämä koulutus antaa sinulle vinkkejä, miten aktivoida ja motivoida oppilaita toiminnan kautta kielenhuollon ja kieliopin opiskelussa. Esimerkkiaiheita ovat substantiivitauti, kapulakieli, korrelaattivirheet, yhdyssanat, pilkut, lauseenvastikkeet, anglisismit. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia matalankynnyksen oppilaita aktivoivia harjoituksia, jotka soveltuvat lopulta kaikkien kielten opettamiseen. Koulutus sisältää vertaistukiosuuden eli pienryhmätyöskentelyä, jossa sinulla on mahdollisuus tavata kollegoja ja kuulla vinkkejä myös heiltä.

Hinta

150 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 14.10.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.