Traumaoireilun huomiointi neuropsykiatristen asiakkaiden kohtaamisessa 5 op

30.09.2024–25.11.2024 Verkossa

Tavoitteena on ymmärtää ja nähdä traumaoireilun ja nepsy-piirteiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä löytää käytännön keinoja asiakkaan oman olon säätelyyn.

Aika

30.9. , 28.10. ja 25.11.2024 klo 9.30–15.30

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Nepsy-asiakkaiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt

Ilmoittautuminen

13.9. mennessä

Hinta

550 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

30.9., 28.10. ja 25.11.24 klo 9.30–15.30 verkko (Zoom), ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin sekä web-kameran.

Kohderyhmä

Nepsy-asiakkaiden parissa työskentelevät ammattihenkilöt

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat
Psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja, DKT-terapeutti-työnohjaaja Anne Andersson
Traumapsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti Sari Pylvänäinen
Lisäksi mukana on kokemusasiantuntija

Sisältö

30.9. klo 9.30–15.30  
Inhimillinen näkökulma nepsyoireiluun arjen ja käytännön esimerkkien kautta
Psyykkisen trauman keskeisiä piirteitä ja käsitteitä
Kuntoutuksellinen näkökulma oireiluun
Lukusuositus seuraavaa päivää varten:
Peter A. Levine & Frederick Ann: Kun tiikeri herää – Trauma ja toipuminen ·
Artikkeli https://traumaterapiakeskus.com/wp-content/uploads/2021/04/Trauma_omaan_elamantarinaan_yhdistamaton_mielen_loinen_-_Anne_Suokas.pdf

28.10. klo 9.30–15.30    
Erityisherkkyys ja / vai nepsyhaasteet?
Psyykkinen trauma kehon ja mielen tasolla
Kuinka nämä kaksi aihepiiriä voivat kohdata käytännön tasolla
Lukusuositus seuraavaa päivää varten:
Savikuja Tuula, nepsy-opas kirja
Nepsy-opas - Tuula Savikuja - Anita Puustjärvi (toim.) | Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu (sosiaalialantietopalvelu.fi)
Artikkeli https://traumajadissosiaatio.fi/ehdotuksia-toipumisprosessiin

25.11. klo 9.30–15.30    
Selviytyminen: mikä kaikki auttaa ottamaan omaa elämää ja oireilua haltuun?
Traumaoireiden vakauttaminen, oman toimijuuden lisääminen


Työskentely

Koulutus koostuu etäopetuspäivistä (3 kpl) ja kirjallisuuteen perehtymisestä. Lisäksi opiskelijat luovat oman itseohjautuvan etäryhmän, jossa reflektoivat koulutukseen kuuluvat lukusuositukset (ryhmä kokoontuu 2 x 3 t).

Hinta

550 €

Ilmoittaudu

13.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.