Tukea lukiolaisten oppimisen pulmiin

22.11.2024–27.03.2025 Verkossa

Aika

22.11.24, 31.1., 4.2., 27.3.25 klo 9–10.30

Paikka

Verkko

Kenelle

Lukioissa työskenteleville erityisopettajille

Ilmoittautuminen

22.10. mennessä!

Hinta

140 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

22.11.24, 31.1., 4.2., 27.3.25 klo 9–10.30 verkossa (Zoom), tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin

Kohderyhmä

Lukioiden erityisopettajat

Kouluttaja

Aija Lund, KM, erityispedagogi, erityisluokanopettaja, opo, YTM, FM, sosionomi yamk, nepsy-valmentaja

Sisältö

1. Motivaatio, ajanhallinta ja opiskelutaidot 22.11.24

 • Motivaation tukeminen
 • Ajanhallinnan ja keskittymisen vahvistaminen
 • Lukusuunnitelman laatiminen
 • Oleellisten asioiden löytäminen
 • Muistiinpanojen tekeminen

2. Matematiikan oppimisvaikeudet ja tuki 31.1.25

 • Tunnistaminen, testaaminen, tuen sisältö ja kohdentaminen
 • Matikka-ahdistus

3. Äidinkieli – teksti- ja lukutaidon perusteet 4.2.25

 • Kirjoitustaito ja tekstin tuottamisen tuki: asiatekstin tuottaminen, rakenne, oikeakielisyys
 • Lukutaidon koe: luetun ymmärtämisen vahvistaminen, tekstin analyysi, omat tulkinnat
 • Aineistot: valintakriteerit, olennaiset asiat, yhdistäminen omaan tekstiin, viittaukset aineistoon

4. Vieraiden kielten haasteet ja tuki 27.3.25

 • Haasteiden tunnistaminen
 • Vaikeuksien kasautuminen: sanavarasto, verbit, kielioppi, sanonnat, tekstin tuottaminen, luetun ymmärtäminen, tuen mahdollisuudet


Työskentely

Reaaliaikaisten verkkotapaamisten lisäksi koulutuksessa on ennakkotehtäviä ja itsenäisiä työpajoja.

Hinta

140 €

Ilmoittaudu

22.10. (!) mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.