Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi 2 op (OY)

Verkossa

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Toimintaympäristön nopean murroksen myötä ajantasaisten, tulevaisuuteen suuntaavien yrittäjyys- ja työelämätaitojen merkitys korostuu. Tällä kurssilla opit tunnistamaan omia osaamisiasi, vahvuuksiasi sekä kehittämistarpeitasi ja rakentamaan omaa tulevaisuuspolkuasi. Kohderyhmänä ovat kaikki, jotka haluavat pohtia omaa osaamistaan ja voimavarojaan suhteessa tavoitteisiin. Kurssi sopii esimerkiksi lukiolaisille ja alanvaihtoa pohtiville henkilöille.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa tunnistaa ja sanoittaa keskeiset osaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa itseään kiinnostavia tavoitteita tulevaisuuteen.

- Osaa hyödyntää strategista ajattelutapaa tulevaisuuteen suuntaamisessa ja huomioida toimintaympäristöönsä vaikuttavia muutoksia sekä ennakoida niiden vaikutuksia omaan toimintaansa.

- Ymmärtää, mitä osaamisen alueita hänen tulee kehittää saavuttaakseen tavoitteensa. Opiskelija laatii itselleen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Sisältö

Kurssi pohjautuu teoriatietoon, jonka lisäksi saat käytännön työkaluja oman osaamisesi johtamiseen. Kurssi sisältää yksilötehtävän, jonka lähteenä käytetään opettajan osoittamaa ja muuta aiheeseen sopivaa kurssimateriaalia. Kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä, joka vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Huomioitavaa

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus hyväksilukea kurssisuoritus 2 op Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden Mikroyrittäjyyden perusteet -kurssin 5 op:n suoritukseen.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutussuunnittelija Kristiina Anttila

kristiina.anttila@oulu.fi

puh. 0505924626