Tuotekehitys 5 op (OY)

02.05.2024–13.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

-

Kouluttaja

Tuotantotalouden professori Harri Haapasalo (TkT, TkL, DI, KTM)

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
- osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
- osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
- osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
- osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
- osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
- osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
- osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Sisältö

- Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
- Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
- Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
- Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
- Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
- Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Huomioitavaa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen kurssille 18.4.2024 mennessä opintokokonaisuuden sivun kautta: Tuotantotalous 25 op 25 op / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626