Turvalliset toimintamallit MAPA® Perusteet lapset ja nuoret

18.11.2024–19.11.2024 Oulu

Koulutus lasten ja nuorten haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

Aika

18.–19.11.24 klo 9.00–17.00

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Ilmoittautuminen

28.10. mennessä

Hinta

290 €

Lisätietoa

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ma–ti 18.–19.11.2024 klo 9.00–17.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka työskentelevät erityisesti lasten ja nuorten parissa

Kouluttaja

Erityistason MAPA® kouluttaja Harri Kähönen

Sisältö

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) koulutuksen tavoitteena on ohjata haasteellista käytöstä ehkäisevään toimintaan huomioiden asiakkaan kriisikäyttäytymisen tason. Koulutuksessa ohjataan huomioimaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kunnioittamaan perus- ja ihmisoikeuksia ja toimimaan lakien, säännösten, hyvien ammatillisten käytäntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan.

Koulutuksessa perehdytään lähestymiseen, myönteiseen koskettamiseen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten. Ennakoivien menetelmien lisäksi harjoitellaan fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen keinoja ja tilannehallintaa silloin, kun asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään, muita tai ympäristöään. Tähän sisältyy riskinarviointikyky ja oman vasteen säätely haastavissa asiakastilanteissa. Otteet perustuvat luonnollisten liikeratojen tuntemiseen ja kivuttomuuteen.

Lasten ja nuorten osalta huomioidaan erityisesti positiivinen käytös sekä fyysisissä taidoissa koko, jolloin käytetään erilaisia fyysisiä rajoittamistaitoja. Lisäksi on kehitetty lasten ja nuorten kanssa käytettävä tuki- ja turvasuunnitelma, joka täytetään yhdessä lapsen / nuoren kanssa. Suunnitelma vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja ennakointia sekä vähentää kuormittavia tilanteita.

Opetuksen perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.

Hinta

290 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin, työkirjan ja sertifioinnin sekä todistuksen

Ilmoittaudu

28.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen MAPA® keskuksen kanssa. Koulutus on Restraint Reduction Networkin laaduntarkastama ja sertifioima, se perustuu tutkittuun tietoon ja sille tehdään joka toinen vuosi riippumaton riskiarvio ei-rajoittavista ja rajoittavista taidoista. Tämä varmistaa, että toimenpiteet vastaavat parhaita kansainvälisiä käytänteitä ja standardeja.

Opetushallitus on antanut ohjeistuksen viime syksynä kunnille ja kouluille oppilaan fyysisestä rajoittamisesta perusopetuksessa ja koulutus vastaa täysin tätä ohjeistusta.

 

Kokemuksia menetelmästä

Mapassa opetellaan uhkatilanteiden välttämistä ja ennakointia, mutta käydään läpi myös kivutonta kiinnipitämistä. Lähtökohtana on, että voimakeinojen täytyy aina olla turvallisia, mahdollisimman lyhytkestoisia, eivätkä ne saa tuottaa kipua. Esimerkiksi itseään purevaa lasta pidetään kiinni otteella, jossa tämän kädet pysyvät tiukasti paikallaan, mutta eivät joudu puristuksiin. Samalla kiinnipitäjä on turvassa puremiselta tai potkuilta pysyessään selkäpuolella.

Fyysinen rajoittaminen voi olla ihan vaan, että otetaan lasta hartioista kiinni. Kun pelikentällä tulee riitaa, niin aikuinen laskee kädet lapsen olkapäille ja kertoo näkevänsä, että lasta kiukuttaa. Hyvin usein se riittää rauhoittamaan lapsen. Mutta toki tulee niitäkin tilanteita, että joudutaan ottamaan lapsi syliin ja hyödyntämään esimerkiksi juuri Mapassa harjoiteltuja otteita.

Artikkeli Aamuposti 10.9.21