Turvallisuuskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle Avekki-toimintatapaa mukaellen

17.09.2024–18.09.2024 Raahe

Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta lasten parissa työskenteleville

Aika

Ti-ke 17.-18.9.2024 klo 13-16

Paikka

Raahe

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Ilmoittautuminen

2.9.2024 mennessä

Hinta

190 euroa

Lisätiedot

Teija Pitkänen, koulutussuunnittelija
040 040 1308103
teija.pitkanen@raahe.fi

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan tiistaina ja keskiviikkona 17.-18.9.2024 klo 13-16 Brain Centerin koulutustiloissa Raahessa, Rantakatu 5 D. Tarkemmat tiedot lähetetään kutsukirjeessä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille varhaiskasvatuksen henkilöstöryhmille, jotka saattavat kohdata työssään haastavia tai uhkaavia tilanteita.

Kouluttaja

Pasi Remes
KM, työnohjaaja STOry,
Avekki-kouluttaja,
erityistason MAPA®kouluttaja
Nepsy-valmentaja

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia havaita ja ehkäistä uhkaavia tilanteita sekä toimimaan mahdollisissa väkivaltatilanteissa turvallisesti.

Sisältö

Koulutus sisältää turvallisuuskoulutusta Avekki-toimintatapaa mukaellen teoriassa ja käytännössä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Avekki-käsite tulee sanoista Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy/hallinta, Kehittäminen, Koulutus ja Integrointi.

Koulutus muodostuu kahdesta kolmen tunnin osiosta, joka sisältää lakipaketin sekä mm. seuraavat aiheet: tilanteiden ennakointi ja ennaltaehkäisy, riskianalyysi, aivot ja stressi sekä tilanteiden jälkihoito.

Lisäksi koulutuksessa on harjoitteita turvalliseen ja kivuttomaan fyysiseen rajoittamiseen.

Hinta

Hinta 190 euroa, sisältää koulutuksen ja materiaalin.

Ilmoittaudu

2.9.2024 mennessä alla olevasta ilmoittautumislinkistä. Koulutukseen otetaan max 20 osallistujaa.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Pasi Remes on pidetty kouluttaja, jolla on laaja ja monipuolinen kokemus sekä opetuksesta että henkilöstökoulutuksesta. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään luokanopettajana ja erityisluokanopettajana sekä lasten ja nuorten psykiatrisen osastojen yhteydessä toimivassa sairaalakoulussa. Hänellä on pitkä kokemus myös vaikeahoitoisten nuorten yksikössä. Remes on ollut myös mukana kehittämässä toimintatapamallia haastavien asiakkaiden kohtaamiseen (Avekki) ja kouluttanut koulujen henkilökuntaa ympäri Suomea vuodesta 2006 lähtien.

Kouluttaja Pasi Remes