Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 5 op (OY) - AY414079P

05.08.2024–28.08.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma 5.8. sekä ma-ke 26.-28.8.2024 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • tuottaa erilaisten tutkimusten ja selvitysten pohjalta referaatin ja tieteellisen esseen
  • käyttää oppimaansa yhteiskunnallisista ja yhteiskuntatieteellisistä asioista käytävässä keskustelussa

Sisältö

  • Ajankohtainen sosiologinen tutkimus ja/tai sosiologian klassikkotutkimukset ja niiden viimeaikaiset sovellukset  
  • Tieteellisen tekstin ymmärtäminen, tuottaminen ja arviointi

Toteutustavat

Seminaarityöskentely 20 h, itsenäinen työskentely 115 h.

Suoritustavat

  • Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn
  • Referaatin laatiminen, sen esittely pienryhmässä ja toisen opiskelijan referaatin opponointi
  • Esseen laadinta itsenäisesti opintojakson päättymisen jälkeen

Oppimateriaali

  • Tieteellisten journaalien (esim. Sosiologia-lehti, myös esim. Sociology, Acta Sociologica) artikkelit
  • Muu kirjallisuus opiskelijan valitseman esseeaiheen mukaisesti
  • Kurssikirjallisuus muotoutuu opiskelijan valitseman referoitavan artikkelin sekä esseen aiheen mukaisesti.

Arviointiasteikko

1-5/HYL

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.