Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op (OY)

07.12.2023–13.02.2024 Verkossa

Aika ja paikka

-

Kouluttaja

Yliopistotutkija, TkT Arto Reiman

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
- osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
- ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
- ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
- ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Sisältö

Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 49-09, joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen kurssille 23.11.2023 mennessä opintokokonaisuuden sivun kautta: Tuotantotalous 25 op 25 op / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626