Työikäisen terveys 5 op (UEF)

Aika ja paikka

4.2. 2019 - 31.3. 2019 tai keväällä 2020

Kouluttaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat  työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä sekä kiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö

Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niiden vaikuttaminen ( Käypä-hoito-suositukset): Työn ja elintapojen yhteys terveyteen. Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät:

Oppimateriaali: Luentomateriaalin ohella sovletuvin osin seuraava kirjallisuus:

Suoritustapa. Verkko-opintojakso, verkkoluennot ja oppimistehtävät.

Arviointi: 0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru