Työyhteisön tunnetaidot 20 op

24.09.2024–15.04.2025 Verkossa

Tunteet eivät kuulu työpaikalle!
Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu ja päättelykyky, päätöksenteko, vuorovaikutus, motivaatio. Ne kaikki ovat sidottuja tunteisiin eivätkä mahdollisia ilman niitä.

Aika

24.9.24–15.4.25

Paikka

Verkko

Ilmoittautuminen

9.9. mennessä

Hinta

2400 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

24.9.2024 klo 9–10.30
31.10.2024 klo 9–12
10.12.2024 klo 9–12
23.1.2025 klo 9–12
11.3.2025 klo 9–12
15.4.2025 klo 9–12

Reaaliaikaiset etätapaamiset toteutetaan Zoomissa, tarkemmat tiedot kerrotaan kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii jokaiselle, joka kohtaa työssään ihmisiä ja inhimillisyyttä ja joka haluaa löytää syvempää ymmärrystä ihmisyyteen ja keinoja vahvistaa kohtaamisia ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Se antaa työkaluja ratkaista konflikteja ja onnistua entistä paremmin muutostilanteissa. Koulutus soveltuu esimerkiksi HR:n parissa työskenteleville, organisaatiokehittäjille, tiiminvetäjille, esihenkilöille, kouluttajille ja coacheille. Sitä ei ole suunnattu vain esihenkilötyötä tekeville, vaan jokaiselle, joka haluaa oppia enemmän tunteista, tunnetaidoista ja keinoja hyödyntää niitä työssään ja työyhteisöissä.

Kouluttaja

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, positiivisen psykologian ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), tuotantotalouden DI, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, konsultti, tietokirjailija, valmentaja ja kouluttaja. Syvällisen teoria- ja tutkimustiedon lisäksi hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • arvioida, kehittää ja johtaa omaa tunneosaamistaan ja tunnetaitojaan
 • suunnitella, kehittää ja johtaa tunneturvallisuutta tukevia organisaatiorakenteita
 • arvioida ja johtaa tunneosaamista ja tunnetaitoja vuorovaikutuksessa ja konfliktitilanteissa
 • suunnitella ja johtaa tunneturvallista palautekulttuuria
 • arvioida ja kehittää tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista
 • kehittää ja johtaa kollektiivista tunne-energiaa
 • kehittää autenttisen johtamisen toteutumista
 • johtaa epävarmuutta ja muutostunteita

Sisältö

Tunteita ei yksinkertaisesi voida estää, eikä sitä kannata myöskään yrittää. Ainakaan, jos tavoitteena on työntekijät, jotka ajattelevat ja toimivat fiksusti ja työyhteisö, jossa asioita saadaan asioita aikaiseksi, ideoidaan ja onnistutaan.Tunteet eivät ole vain pakollinen paha, vaan valtava alihyödynnetty potentiaali – mahdollisuus rakentaa hyvinvointia, kukoistusta ja positiivisesti poikkeavia tuloksia.

Menestyminen muuttavassa maailmassa ja työelämässä samoin kuin jatkuva lisääntynyt yleinen epävarmuus vaativat enteistä enemmän tunteiden ymmärtämistä ja taitoa johtaa niitä. Koulutus tarjoaa vahvan tieteeseen pohjautuvan ymmärryksen tunteista ja niiden merkityksestä sekä käytännön tunnetaitoja, jotka luovat vankan perustan tunteiden johtamiselle.

Moduuli 1: Tunteiden ja tunneosaamisen perusteet

 • Tunteet kaiken ytimessä: mitä, miksi ja miten
 • Tunnereaktioista tunnekokemukseen
 • Tuntevat aivot & tunteet kehollisena kokemuksena
 • Tunteiden kätketyt viestit ja niiden kuuleminen
 • Epävarmuus – kaikkien pelkojen ponnistuslauta
 • Uskomukset, mindset ja tavoitteet – miten tunteet liittyvät kaikkeen
 • Positiiviset tunteet – miksi niillä on väliä

 
Moduuli 2: Tunneäly ja tunnetaidot

 • Tunnetaitojen ja tunneälyn perusteet: Tunteiden minä ja me taidot & mentalisaatio
 • Tunnesäätelyn fysiologinen perusta: Turva ja polyvagaaliteoria
 • Defenssit ja muita tunneälyn esteitä
 • Tunnesäätelyn prosessi ja tunnesäätelytaidot
 • Positiivinen tunnesäätely  
 • Itsemyötätunto ja tunnetaidot

Moduuli 3: Tunteet ja työyhteisö

 • Yksilöllisistä tunteista kollektiivisiin tunteisiin
 • Tunnesäätely työssä – teorioista käytäntöön
 • Tunteet sosiaalisena informaationa
 • Psykologinen turvallisuus: ajattelutason turvasta tunnetason turvallisuuteen
 • Tunnetaidot, resilienssi ja posttraumaattinen kasvu

Moduuli 4: Tunteet vuorovaikutuksessa

 • Tunneälykäs vuorovaikutus ja sen mahdollisuudet
 • Suojatunteet ja ydintunteet – onnistuneen vuorovaikutuksen esteet ja mahdollistajat  
 • Myötätunto ja tunnetaidot
 • Tunneälykäs palaute
 • Konfliktien tunneälykäs ratkaiseminen

Moduuli 5: Kollektiivisen tunne-energian johtaminen

 • Kollektiivinen tunne-energia
 • Pelko-ohjauksesta turvallisuuteen
 • Autenttinen johtaminen – kaikkia tunteita, mutta taidolla
 • Coaching ote tunteiden johtamisessa
 • Epävarmuus ja sen johtaminen
 • Tunteet muutoksisissa

 

Suoritustapa

 • Orientaatio etänä (1,5 h)
 • 5 x 3 h verkkotapaaminen
 • 5 x 2 h vertaisryhmätyöskentely
 • Luennot etänä
 • Tehtävien suorittaminen

Suoritustapa tukee joustavuutta, työelämään yhdistämistä ja paikasta riippumatonta osallistumista. Luennot on tallennettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Verkkotapaamiset ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on syventää teoriatietoa yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Vertaisryhmätapaamiset toteutetaan pienryhmissä moduulien välissä.

Hinta

2400 €, laskutetaan neljässä erässä

Ilmoittaudu

9.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ajoissa ilmoittautuminen kannattaa! Saat 10 % alennuksen, jos ilmoittaudut 31.7. mennessä!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.