Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY)

07.01.2025–08.06.2025 Verkossa

Aika ja paikka

7.1.-8.6.2025 Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Väitöskirjatutkija, Eeva Leinonen

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

*tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä

*osaa tunnistaa yrityksen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä

*tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset *osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa

Sisältö

Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuusviestinnän periaatteet (mm. vastuullisuusraportointi) osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Toteutustavat
Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali
Opettajan osoittama kirjallinen materiaali. Aineisto Moodlessa (videot, podcastit). Verkkoaineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / hylätty

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 16.12.2024 mennessä. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (16.12.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626