Viestinnän tutkimus 5 op (OY) - AY694533S

12.11.2024–13.05.2025 Verkossa

Aika ja paikka

Ks. kohta Suoritustapa ja arviointi.

Kurssi ei sisällä luento-opetusta, tentit pidetään Moodlessa.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestinnän tutkimuksen historiallista kehittymistä sekä analysoida ja vertailla eri tutkimussuuntausten lähestymistapoja ja lähtökohtia.

Sisältö

Viestinnän tutkimuksen eri suuntauksia ja oppihistoriaa

 

Suoritustapa ja arviointi

Verkkotentti Moodlessa ti 12.11.24 klo 17.00–21.00
1. uusinta: ti 11.3.25 klo 17.00–21.00
2. uusinta: ti 13.5.25 klo 17.00–21.00

Arviointi
0–5, jossa 0 = hylätty

Oppimateriaali

  • Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere: Vastapaino, 1997 tai uudempi. Saatavissa myös e-kirjana.
  • Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa: Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino, 2012. Saatavissa myös e-kirjana.
  • Moodlessa oleva materiaali