Viestitä selkeästi ja ymmärrettävästi

04.11.2024–25.11.2024 Verkossa

Haluatko kehittää viestintääsi selkokielisemmäksi / selkeämmäksi? Selkeä viestintä palvelee kaikkia asiakasryhmiä, mutta erityisesti siitä hyötyvät mm. ikäihmiset, maahanmuuttajat, muistisairaat, oppimisvaikeuksia ja lukivaikeuksia omaavat ihmiset sekä erilaisiin erityis- ja vammaryhmiin kuuluvat henkilöt.

Aika

4.11., 11.11. ja 25.11.24

Paikka

Verkko

Kenelle?

Sinulle joka osallistut yhteisösi viestintään ja sisällöntuotantoon

Ilmoittautuminen

14.10. mennessä

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ma 4.11., 11.11. ja 25.11.24 klo 13–16 verkossa (Zoom, oppimisalustana Moodle), tarkemmat ohjeet kerrotaan kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka osallistut yhteisösi viestintään ja sisällöntuotantoon; laadit esim. tiedotteita, mainoksia, verkkosivutekstejä sekä teet sähköposti- ja puheviestintää.

Kouluttaja

Rehtori, digipedagogi, KM Petri Ilmonen

Petri on on toiminut yli 30 vuotta opettajana ja kirjoittanut 25 selkokielistä teosta. Hän on kouluttanut mm. englannin kieltä, selkokieltä ja digipedagogiikkaa.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi osaat

 • arvioida omaa tekstiäsi erilaisten kohderyhmien näkökulmasta
 • lisätä viestisi sanoman ymmärtämistä ja vähentää epäedullista tulkintaa
 • tunnistaa paremmin saavutettavuus- ja estetteettömyyssäädösten vaikutukset työhösi
 • kirjoittaa, jäsentää ja kuvittaa viestintääsi selkeämmäksi ja helpommin ymmärrettäväksi
 • määritellä selkeän viestinnän periaatteet.

Sisältö

 • Onko viestinnän sanoilla on väliä?
 • Kuinka rakentaa selkeä lause, kappale, tiedote tai verkkoteksti?
 • Onko ulkoasulla väliä?
 • Miten puhua selkeästi - mitä minun pitäisi muistaa?
 • Miten viestin paperilla ja sähköisesti saavutettavammini ja esteettömämmin?
 • Osaanko huomioida viestini kohderyhmän?

 

Toteutus

Reaaliaikaisten verkkotapaamisten lisäksi koulutuksessa on etätehtäviä, jolloin tarkastellaan ja työstetään omissa tehtävissä tarvittavia tekstejä ja esityksiä. Kouluttaja antaa tuotoksista palautetta, mutta niitä käsitellään myös vertaisperiaatteella. Verkkotapaamiset ovat Zoomissa ja oppimisalustana toimii Moodle.

Hinta

160 € sisältäen sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen palautteen oppimistehtävästä

Ilmoittaudu

14.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.