Voicefulness® - jatkovalmennus

23.11.2024–24.11.2024 Verkossa

Voicefulness-jatkovalmennuksessa syvennämme omaa äänellistä kokemustamme ja tutkimme kehollista maailmassa olemistamme. Äänen ja liikkeen avulla opimme tunnistamaan ja säätelemään erilaisia läsnäolon, vitaalisuuden ja vireyden tiloja kehossamme.

Aika

23.-24.11.2024

Paikka

Verkossa

Kenelle

Kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille

Hinta

230 euroa

Ilmoittautuminen

31.10.2024 mennessä

Lisätietoa

Kehittämiskoordinaattori Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@ylivieska.fi, p. 044 429 4389

Aika ja paikka

La-su 23.-24.11.2024 klo 10.00 - 15.30 verkossa.

Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneelle sähköpostiin.

Kohderyhmä

Valmennus on suunniteltu Voicefulness-kurssin käyneille, jotka haluavat syventää kehollis-äänellistä kokemustaan, aktivoida luovuuttaan sekä vahvistaa sisältä käsin kumpuavaa toimijuuttaan. Koulutus sopii erityisesti heille, jotka haluavat lähestyä elämäänsä liittyviä kysymyksiä turvallisesti pienessä ryhmässä ja löytää uudenlaista ymmärrystä omaan keholliseen ja äänelliseen maailmassa olemiseensa.


Valmennus tarjoaa luovia menetelmiä, joita osallistujat voivat hyödyntää myös omassa työssään erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Lähestymistavat soveltuvat esimerkiksi terapeuteille ja muille hyvinvointityön ammattilaisille, opettajille, valmentajille, luovien ryhmien vetäjille, kehollisten menetelmien ohjaajille, laulajille, laulunopettajille, näyttelijöille jne.

Kouluttaja

AT_P7192157_edited.jpg

FT Anne Tarvainen

Anne on äänikouluttaja, laulaja, lauluntutkija ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on opettanut vuodesta 2001 mm äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset. Hän on tehnyt tutkimusta laulajan ilmaisusta sekä kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulunharrastajien kehotietoisuudesta. Tällä hetkellä hän kirjoittaa tietokirjaa ihmisäänen ja laulamisen hyvinvointivaikutuksista.

Tavoitteet

Mitä opit Voicefulness® -jatkovalmennuksessa?
•    Tunnistat erilaisia läsnäolon ja poissaolon laatuja omassa kehotietoisuudessasi ja opit turvallisia keinoja kehoon palaamiseksi.
•    Opit vahvistamaan omaa tilaasi, rajojasi, turvan tunnettasi ja äänellistä toimijuuttasi.
•    Pystyt aktivoimaan elävyyden kokemustasi äänen ja liikkeen avulla.
•    Tunnistat erilaisia vitaalisuuden muotoja omassa liikkumisessasi ja äänenkäytössäsi sekä ymmärrät niiden merkityksen hyvinvointiisi.
•    Laajennat omaa äänellistä ja liikkeellistä ilmaisuasi ja löydät niihin virtaavuutta, vaivattomuutta, herkkyyttä ja luovuutta.
•    Lisäät ymmärrystäsi siitä, miten ympäristön ja muiden ihmisten äänet, liikkeet ja rytmit vaikuttavat sinuun ja millä tavoin reagoit niihin.
•    Löydät uusia keinoja yhteyden luomiseksi suhteessa itseesi, muihin ihmisiin ja maailmaan.

Sisältö

Koulutus toteutetaan pienryhmävalmennuksena, jonka teemoina ovat läsnäolo ja poissaolo, äänellinen toimijuus, elävyyden kokemus sekä yhteys ja erillisyys. Lähestymme näitä teemoja monipuolisin ääni- ja liikeharjoituksin, jotka auttavat meitä säätelemään vireystilaamme sekä lisäämään hyväksyvää läsnäoloa ja turvan tunnetta kehossamme.  Aktivoimme harjoituksin myös toimijuuden ja elävyyden kokemusta sekä avaamme yhteyttä niin itseemme kuin muihinkin.


Harjoitukset perustuvat kehityspsykologian, polyvagaalisen teorian, musiikkiterapian, laulun- ja tanssintutkimuksen sekä kehollisten filosofioiden ajatuksiin ihmisestä aistivana, liikkuvana, äänellisenä ja sosiaalisena olentona. Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja keskustelemme valmennuksen teemoista pohtien niiden merkitystä omassa elämässämme ja kokemuksessamme.

 

Huomioitavaa verkkototeutuksesta
Tarvitset rauhallisen tilan, jossa mahdut myös liikkumaan. Pidämme kaikkien videoyhteydet auki turvallisen ja osallistuvan ilmapiirin mahdollistamiseksi.

Hinta

230 euroa

Ilmoittaudu

31.10.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.