Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

08.09.2023–03.09.2024 Ylivieska

Koulutus toteutuu. Voit vielä ilmoittautua mukaan torstaihin 7.9.2023 saakka.

Tiesitkö, että voimauttavan valokuvan menetelmää voidaan soveltaa työyhteisöjen kehittämisessä, yhteisötaiteessa ja kattavasti erilaisessa asiakastyössä esim. sosiaali- ja terveysalalla? Etsitkö keinoja, kuinka voit auttaa kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisessa?

Valokuvaprosessi antaa uudet silmät ja uudet tunteet: kyvyn herkistyä näkemään maailma toisen ihmisen täysin erilaisesta kokemuksesta käsin. Tämä on syvä ja merkityksellinen tapahtuma, joka muuttaa pysyvästi tapaa kokea oma työ ja sen ihmissuhteet.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, joka on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Aika ja paikka

8.9.2023–3.9.2024 (yht. 10 pv)

Koulutuspäivät toteutetaan Ylivieskassa, tarkempi paikka ilmotetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille.

Menetelmä sopii kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa.

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.).

Kouluttaja

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Tavoitteet

Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen:

  • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
  • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä sekä herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
  • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
  • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
  • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään:

  • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
  • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
  • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
  • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista.

Sisältö

Menetelmä perustuu dialogiseen, arvostavaan ja mentalisoivaan katseeseen, joka vähentää asiakkaan ja ammattilaisen välistä valtataistelua ja sosiaalista peliä sekä tekee vuorovaikutuksesta aitoa, vilpitöntä ja toisen kokemusmaailmalle herkistynyttä.

Voimauttavan valokuvan menetelmä parantaa tunnetaitoja ja on parhaimmillaan ihmisten välisen kiintymyksen, luottamuksen ja arvostuksen vahvistamisessa. Menetelmä sopii siksi erinomaisesti perhetyöhön tai emotionaalisesti turvallisen kouluyhteisön tai työyhteisön rakentamiseen sekä kiusaamiskäyttäytymisen tai jännitteiden purkamiseen. Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Lähiopetuspäivät
Kellonaikoihin voi vielä tulla muutoksia.

1. työpaja: pe 8.9.2023
- Menetelmän periaatteisiin tutustuminen

2. työpaja: to-pe 5.-6.10.2023 (kuvausretki, jota voi jatkaa niin pitkään kuin pari / kolmikko haluaa)
- Voimauttava parikuvausretki, elämäntarinaprojektit, perhevalokuvauksen historia

3. työpaja: ke 1.11.2023
- Omakuvan katsomisen tavat, kuvapelkoilmiö, tunneperheprojektit

4. työpaja: to-pe 15.-16.2.2024
- Perheprojektit, menetelmä dialogisessa työssä

5. työpaja: to-pe 2.-3.5.2024 (kuvausretki, jota voi jatkaa niin pitkään kuin pari / kolmikko haluaa),
- Voimauttava parikuvausretki, arvostava katse työyhteisössä

6. työpaja: ma-ti 2.-3.9.2024
- Kuvausretkien kuva-aarteet, dialogiset asiakasprojektit, menetelmä työotteeksi, päätösjuhla

 

Toteutus

Opinnot koostuvat kuudesta lähijaksosta (kymmenen työpajapäivää), joiden väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas- / oppilas- / potilastyöhön liittyen. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa.

Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa jokaisella opintojaksolla.

Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa osallistumisen erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

Ilmoittaudu

ke 30.8.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (PL 2437, 90014 Oulun yliopisto) tai sähköpostitse: kristiina.anttila@oulu.fi.

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi:

omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi, nykyinen työyhteisösi, miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi, miksi pidät menetelmää tarpeellisena ja mitä odotat koulutukselta.

Koulutukseen valitaan 14 osallistujaa hakemusten perusteella hakujärjestyksessä. Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 8 henkilöä.

Hakemus on sitova. Hakuajan päättymisen (27.3.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätietoa:

Koulutussuunnittelija Kristiina Anttila
kristiina.anttila@oulu.fi
0505924626

Hinta

Kurssimaksu 2050 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen jälkeen.

Koulutuksen hinta sisältäen materiaalit ja filmit kehityksineen; laskutetaan viidessä erässä.