Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op

26.08.2024–10.10.2025 Oulu

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille kohtaamistyön tekijöille suunnattu noin vuoden mittainen täydennyskoulutus. Täydennyskoulutusopinnoissa opiskellaan dialogiseen, arvostavaan katseeseen ja vuorovaikutukseen perustuvaa työotetta.

Menetelmässä yksilöiden merkityksellisiin valokuviin ja keholliseen peilaamiseen perustuva terapeuttinen identiteettityö toimii konkreettisena keinona sallivamman ja lempeämmän katsomisen tavan omaksumiseen. Työskentelyn avulla rakennetaan psykologisesti turvallisia, ryhmän keskinäistä diversiteettiä paremmin ymmärtäviä yhteisöjä sekä parannetaan yksilöiden mentalisoivaa yhteyttä itseen ja toisiin ihmisiin.

Aika

26.8.24–10.10.25

Paikka

Oulu

Kenelle

Sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja kasvatusalojen sekä työyhteisön kehittämisen ammattilaisete

Ilmoittautuminen

7.8.24 mennessä

Hinta

2350 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

26.8.24–10.10.25 (yht. 11 pv)

 • 1. työpaja: ma 26.8.24 klo 9.00–18.00
  Koulutuskokonaisuus, katse työvälineenä, perhevalokuvien dynamiikka
 • 2. työpaja: to–pe 19.–20.9.24, to klo 9.00 alkaen (kuvausretki, jota voi jatkaa niin pitkään kuin pari / kolmikko haluaa) ja pe klo 9.00–18.00
  Voimauttava kuvausretki, elämäntarinaharjoitus, perhevalokuvauksen historia
 • 3. työpaja: ma 11.11.24 klo 9.00–18.30
  Omakuvan kohtaaminen, tunneperheharjoitus, kuvapelkoilmiö
 • 4. työpaja: ma–ti 17.–18.2.25, ma klo 9.00–18.00 ja ti klo 9.00–17.00
  Perheprosessit, menetelmäteoria
 • 5. työpaja: ma 7.4.25 klo 9.00–18.00
  Voimauttava kuvausretki, työyhteisöprosessit
 • 6. työpaja: ti–ke 17.–18.6.25, ti klo 11 alkaen (kuvausretki, jota voi jatkaa niin pitkään kuin pari / kolmikko haluaa) ja ke klo 9.00–18.00
  Omakuvan kohtaaminen, erilaiset puoleni -harjoitus, työote arjessa -harjoitus
 • 7. työpaja: to–pe 9.–10.10.25, to klo 9.00–18.30 ja pe klo 9.00–17.00
  Asiakasprosessit, oppimisprosessin yhteenveto

Koulutuspäivien kellonaikoihin voi tulla muutoksia.

Koulutuspäivät toteutetaan Oulussa, tarkempi paikka ilmotetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja kasvatusalojen sekä työyhteisön kehittämisen ammattilaisille. Kohtaamistyönä voidaan ymmärtää myös mm. esihenkilönä, perhehoitajana, urheiluvalmentajana, tutkijana tai vapaaehtoistyöntekijänä toimiminen. Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa, meneillään olevia opintoja tai soveltavaa muuta kokemusta em. aloilta.

Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa, luontevaa suhdetta valokuvissa olemiseen tai erityistä kameraa.

Kouluttaja

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija on omaksunut voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen. Hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa käyttää perusteet-tasoisesti voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija

 • on omaksunut dialogiseen katseeseen ja keholliseen peilaamiseen perustuvan työotteen
 • osaa edistää psykologista turvallisuutta asiakastyössä
 • käyttää mentalisaatiotaitojaan asiakkaan hyväksi
 • osaa luovuttaa itsemäärittelyvallan asiakkaalle
 • ymmärtää ammatillisuuden vastavuoroisena tunnesuhteena ja osaa asettua sen toiseksi osapuoleksi
 • osaa hyödyntää tunnetyön ja kehollisen herkistymisen keinoja työssään
 • ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua
 • osaa luottaa prosessiin ja vapautua pyrkimyksestä ratkaista asiakkaan asioita hänen puolestaan
 • osaa soveltaa oppimaansa kohtaamisen ja katsomisen tapaa erilaisissa tilanteissa
 • ymmärtää, että voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia ja kuvaamista.

Sisältö

Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jossa menetelmä sisäistetään henkilökohtaisen prosessin kautta ennen soveltamista toisiin ihmisiin. Opiskelijat työskentelevät koulutuksen aikana pareina tai pienryhmissä, harjoitellen menetelmän vastavuoroista katsomisen tapaa ja identiteettityön keinoja. Reilun vuoden aikana kestävässä opintokokonaisuudessa on seitsemän lähijaksoa.

Lähijaksojen välissä opiskelijat toteuttavat menetelmäharjoitteita, joiden palautus ja esittäminen tapahtuu lähijaksoilla. Harjoitusprosessit liittyvät oman minuuden, tarinan ja perhesuhteiden lempeään katsomiseen, työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä asiakas- / oppilas- / potilastyöhön. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprosessit omassa tunneperheessään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa. Itsenäinen työskentelyjakso sisältää myös videoluentoja ja niistä keskustelua opiskelijaryhmän yhteisellä keskustelualustalla.

Koulutus sisältää 11 lähiopetuksena toteutettavaa koulutuspäivää. Lähiopetuksen tuntimäärä on 107 oppituntia.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä:

Lähiopetus 10 op. Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:
– Menetelmäluennot ja niistä ryhmässä käyty keskustelu
– Pienryhmä/parityöskentely menetelmäharjoitteiden äärellä
– Valokuvaamiseen ja katseyhteyteen perustuvat harjoitukset sekä kuvausretket
– Menetelmän harjoitusprosessien esittelyt oppimiskeskusteluineen

Itsenäinen työskentely 5 op. Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:
– Menetelmän videoluennot (2kpl) ja niiden purku ryhmän keskustelualustalla
– Menetelmän harjoitusprosessien toteuttaminen itsenäisesti ja niiden esitysten valmistelu lähiopetusjaksolle
– Kommentointi ja keskustelu ryhmän yhteisellä keskustelualustalla
– Menetelmäteorian lukeminen

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa kaikilla lähijaksoilla tai poissaoloa korvaavien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Lisäksi opiskelijan tulee toteuttaa koulutuksen aikana annetut harjoitustehtävät tehtävänannon mukaisesti (prosessin toteutus, dialogi prosessin päähenkilön kanssa, prosessin merkityksistä keskustelu, valmiin harjoitteen esittäminen opiskelijaryhmälle ja kouluttajalle).

Koulutuksen dialogisissa harjoitustöissä (=kuvausretket, perheprosessi, työyhteisöprosessi ja asiakasprosessi) tulee toteutua dialogisuus siten, että prosessin päähenkilön itsemäärittelyoikeus on toteutunut menetelmän mukaisesti.

 • Päähenkilö määrittelee prosessin teeman ja toteutustavan.
 • Prosessin päätösesityksessä näkyy päähenkilön valitsemat kuvat merkityksineen.
 • Opiskelija on toiminut päähenkilölle vastavuoroisena, ehdoitta hyväksyvänä katseena, herkistyen ja sovittautuen päähenkilön kokemusmaailmaan.
 • Opiskelija on noudattanut menetelmän eettisiä ohjeita prosessin kulusta ja toteuttanut sen päähenkilön kannalta tunnetasolla valmiiksi, yhteistyössä päähenkilön kanssa.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan hyväksytty / täydennettävä -asteikolla. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.

 

Opintopisteiden kirjaaminen Oma opintopolku -palveluun

Koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun opiskelijan niin halutessa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä. Suostumusta kysytään koulutuksen alussa.

Hinta

Kurssimaksu 2350 €, josta maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksuna 100 €. Varausmaksua ei palauteta, jos perut ilmoittautumisesi (poikkeuksena tilanne, ettei opiskelijaa hyväksytä koulutukseen tai koulutus peruuntuu).

Jotta ilmoittautumisesi tulee voimaan, täytyy varausmaksun olla maksettuna. Voit maksaa sen verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksen hinta sisältäen materiaalit ja filmit kehityksineen; laskutetaan kuudessa erässä. Maksettu varausmaksu on huomioitu erissä.

 • 1. erä 375 €, eräpäivä 23.8.24
 • 2. erä 375 €, eräpäivä 1.11.24
 • 3. erä 375 €, eräpäivä 3.2.25
 • 4. erä 375 €, eräpäivä 1.5.25
 • 5. erä 375 €, eräpäivä 1.8.25
 • 6. erä 375 €, eräpäivä 1.10.25

Jos haluat laskutuksen isommissa erissä, kirjaa toiveesi ilmoittautumisen yhteydessä kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Ilmoittaudu

Koulutukseen ilmoittaudutaan 7.8. mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake (linkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi.

Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessasi

 • omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi, nykyinen työyhteisösi
 • miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi
 • miksi pidät menetelmää tarpeellisena ja mitä odotat koulutukselta.

Koulutukseen valitaan 16 osallistujaa hakemusten perusteella hakujärjestyksessä.

Hakemus on sitova. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lue lisää

Voimauttavan valokuvan menetelmäkoulutuksen kouluttaja, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen kertoo Turun kesäyliopiston tekemässä videossa pähkinänkuoressa, mitä voimauttava valokuvaus on.

https://www.youtube.com/watch?v=Wj7W6WUBQjQ


LEMPEÄ KATSE III - Voimauttavia valokuvia 31.01.-02.03.2014
VB-valokuvakeskus, Kuopio

https://www.youtube.com/watch?v=QsxuMrKYTko


Voimauttava valokuva tekee ihmeitä rippikoulussa ja diakoniatyössä – Lempeä katse lävistää sielun

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/voimauttava-valokuva-tekee-ihmeita-rippikoulussa-ja-diakoniatyossa-lempea-katse-lavistaa-sielun/


100 on valokuvaprojekti, jossa valokuvaaja Sonja Siikanen kuvaa ihmisiä tunnetuista taviksiin "ilman filtteriä", eli ilman meikkiä ja kuvamanipulaatiota, paljaina, kauniina ja tavallisina. Projekti on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

https://100suomalaista.wordpress.com/2018/01/01/miina-savolainen/#more-1237


Tutustu myös:

Voimauttava valokuva vahvistaa tunnetaitoja: Lempeän katseen voi omaksua vielä mummona (Motiivi 22.4.20)

Sydän mukana – silmät syttyen! Voimauttavan valokuvan työotteesta voimaa vapaaehtoistyöhön (Sielunhoidon aikakauskirja 24.4.20)

Lastenkodissa varttunut sairaanhoitaja Mira Alanne: Minulla on sieltä hyviä muistoja (tehy-lehti 3.4.19)

Voimauttavan valokuvan työote yleislääkärin työvälineenä (Yleislääkäri 23.10.19)