Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25 op

04.10.2024–15.03.2025 Oulu, Verkossa

Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus on suunnattu ohjaus- ja asiakastyön ammattilaisten täydennyskoulutukseksi. Koulutus antaa hyvän pohjan mindfulness-menetelmien soveltamiseen asiakastyössä, yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksessa mindfulness ja voimavarakeskeiset menetelmät yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä vuorovaikutussuhteisiin. Osallistujat käyvät läpi ohjatun mindfulness-ohjelman, joka kehittää tarkkaavaisuutta, tunteiden säätelyä ja kehotietoisuutta. Oman kehittymisen lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille räätälöityjä harjoitusohjelmia. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja keskustelua mindfulnessin teoriapohjasta. Koulutuksen painopisteitä räätälöidään myös osallistujen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Aika

4.10.24–15.3.25

Paikka

Oulu / verkossa

Kenelle

Ohjaus- ja asiakastyön ammattilaisille, kuten valmentajille, työnohjaajille, esihenkilöille, psykologeille, terapeuteille, lääkäreille, hoitajille, opettajille ja työyhteisön kehittäjille

Ilmoittautuminen

16.9.24 mennessä

Hinta

1800 €

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

12 lähiopetuspäivää (sisältäen 2 pv:n mittaisen retriitin):

 • Pe–la 4.–5.10.24
 • Pe–la 8.–9.11.24
 • Pe–la 13.–14.12.24
 • Pe–la 17.–18.1.25
 • Pe–la 14.–15.2.25
 • Pe–la 14.–15.3.25

Perjantaisin klo 9.00–15.30 ja lauantaisin klo 9.00–15.00

Koulutus järjestetään Oulussa, mutta voit halutessasi osallistua siihen myös kokonaan tai osittain etänä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ohjaus- ja asiakastyön ammattilaisille, kuten valmentajille, työnohjaajille, esihenkilöille, psykologeille, terapeuteille, lääkäreille, hoitajille, opettajille ja työyhteisön kehittäjille. Koulutuksessa opitaan voimavarakeskeistä ajattelutapaa ja valmennusmenetelmiä, sekä monipuolisia mindfulness-harjoituksia itselle ja asiakastyöhön. Nämä välineet auttavat vähentämään ihmissuhdetyön kuormittavuutta ja kiireen tuomaa stressiä. Osallistujen monialaisuutta ja ammatillista kokemusta hyödynnetään positiivisena voimavarana, joka rikastaa koulutuksen sisältöä. Koulutus antaa myös välineitä ammatilliseen kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Kouluttaja

Koulutuksen johtajana toimii Ari-Pekka Skarp, joka on koulutukseltaan psykologi (PsM), kasvatuspsykologi (KM), integratiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja teollisen johtamisen insinööri (MEng). Hän on opiskellut mindfulnessia yli 20 vuoden ajan, sekä kouluttanut näitä taitoja yli 15 vuotta. Ari-Pekka yhdistää opetuksessaan psykologian ja viisausperinteiden koeteltuja oivalluksia mielen taitojen kehittämiseen. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjat Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto (2022) ja Mielen laboratorio - tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (2019). Tutustu myös suosittuun Mielen laboratorio -podcastiin, jossa tietoisuustaitoja käsitellään monien mielenkiintoisten vieraiden kanssa.

Ari-Pekka on kouluttanut voimavarakeskeisiä mindfulness-ohjaajia Pohjois-Pohjanmana kesäyliopistossa jo seitsemän ryhmän verran, uusi koulutus on alkanut joka syksy vuodesta 2017 alkaen.

Koulutuksen viimeisessä lähijaksossa toisena kouluttajana toimii Suomen johtava mindfulnessin tutkija Ville Husgafvel, jonka artikkeli mindfulnessin juurista on kansainvälisestikin laajalti tunnettu.

Sisältö

Koulutuksessa yhdistetään monimuotoista opiskelua, johon kuuluvat lähipäivien (12 pv) lisäksi omatoiminen harjoittelu, monipuolisiin kirjallisuussuosituksiin perehtyminen sekä vertaistyöskentely. Koulutus on pyritty suunnitelemaan niin, ettei se aiheuttaisi ylimääräistä kuormitusta, vaan päinvastoin toisi keinoja lisätä hyvinvointia ja jaksamista niin työssä kuin arjessakin.

Teemoja

 • Mindfulnessin juuret ja merkitys nykyaikana - terveys, terapia ja henkisyys
 • Oman harjoitusohjelman läpikäyminen ja siitä oppiminen
 • Tarkkaavuuden, tunteiden säätelyn ja kehotietoisuuden kehittäminen
 • Voimavarakeskeinen ajattelu ja menetelmät valmentajan työvälineinä
 • Oman asiantuntijuuden kehittäminen reflektiivisesti
 • Mindfulnessin hankalien vaikutusten tunnistaminen
 • Harjoitusmotivaation parissa työskentely
 • Harjoitusohjelmien suunnittelu ryhmille ja yksilöllisiin asiakastarpeisiin
 • Runsas valikoima erilaisia harjoituksia, sekä kehollisempia että istuen tehtäviä

Koulutuksen rakenne

Ihminen on läpikotaisin sosiaalinen olento. Koulutuksen peruskivenä toimii jokaisen osallistujan oman tietoisuuden kehittäminen ymmärtämään omaa vuorovaikutussuhteissa muodostuvaa minuutta. Tätä tietoisuutta laajennetaan koko koulutuksen ajan teorian, keskustelujen ja harjoitusten kautta.

Koulutuksen alussa osallistujat käyvät läpi 8 viikon mittaisen oman mindfulness-prosessin. Prosessin aikana osallistujat alkavat tiedostaa paremmin mm. tarkkaavuuteen, kehotietoisuuteen ja tunteidensäätelyyn liittyviä psyykkisiä mekanismeja itsessään.

Tämän henkilökohtaisen kokemuksen perustalle rakennetaan ymmärrystä mindfulness-harjoituksiin liittyvistä kysymyksistä, joita tyypillisesti tulee vastaan niin osallistujilla kuin heidän ohjattavillaankin.

Viime kädessä tietoisuustaitojen kehittäminen pohjautuu kyvykkyydelle tarkastella omaa itseä useista eri näkökulmista, joihin mindfulness-harjoitukset avaavat oivalluksia ja ymmärrystä. Koulutuksen olennaisena osana ovat vuorovaikutteiset harjoitteet, joiden kautta osallistujien moniammatillisuus ja moniäänisyys tukevat kunkin osallistujan henkilökohtaista kasvuprosessia.

Oman kasvun ja kehittymisen lisäksi koulutus käsittelee tietoisuustaitojen käyttämistä yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa. Koulutuksessa opetellaan käyttämään asiakkaiden tavoitteiden mukaisia valmiita harjoitusohjelmia sekä tutkitaan miten harjoitusohjelmia voidaan räätälöidä henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Tähän liittyen koulutuksessa toteutetaan harjoitusohjaus, johon saadaan kouluttajalta ja muilta opiskelijoilta rakentavaa ohjausta.

Tutkimustietoon perehtymisen lisäksi osallistujien omat tavoitteet ja niissä edistyminen koulutuksen aikana toimivat myös konkreettisena tutkimuskohteena. Koulutus päättyy retriittiin, joka antaa mahdollisuuden hieman pidempään rauhoittumiseen ja syventymiseen.

Hinta

1800 € sisältäen koulutuksen, sähköisen luentomateriaalin ja harjoitus-CD:n

Koulutus laskutetaan erissä:

 • Erä 1 (450 €), eräpäivä 1.10.24
 • Erä 2 (450 €), eräpäivä 15.11.24
 • Erä 3 (450 €), eräpäivä 1.1.25
 • Erä 4 (450 €), eräpäivä 3.3.25

Jos haluat maksaa koulutuksen kokonaan vuoden 2024 puolella (tai vähentää erien määrää), kirjaa toiveesi ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoja laskutukseen.

Ilmoittaudu

16.9.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

9 paikkaa vapaana (tilanne 13.5.24)!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opiskelijapalautetta

Palautetta edellisessä koulutuksessa olleelta

Viimeisen puolen vuoden aikana olen päässyt sukeltamaan mindfulnessin maailmaan aivan eri tasolla kuin aikaisemmin. Koulutuksen anti oli paljon laajempi kuin osasin aluksi edes olettaa - psykologiaa, teologiaa, filosofiaa, ratkaisukeskeisyyttä, valmennusta, meditointia, itsereflektointia ja paljon kirjallisuutta! Myös jopa ystävyyttä :) Itsetuntemuskin kasvoi melkein jopa kohisten koulutuksen aikana, vaikka olin kokenut, että tunnistin itsessäni aika hyvin tiettyjä toimintamalleja ennestään. Mindfulness ja meditointi on kuitekin avannut aika hienon työkalun jatkaa itseeni tutustumista.