Yhteiskuntaoppi 60 op (OY)

Oulu

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 60 op

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota kesällä 2023 ja lukuvuonna 2023-2024 Oulun yliopiston opintovaatimusten alaisesta tarjonnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seuraavasti (lisätietoja alla olevista linkeistä, lv. 2023-2024 suunnittelu ja aikataulutus käynnistyy loppukevään aikana):

Sosiologia, perusopinnot 25 op (kesällä 2023)
Kauppatiede, perusopinnot 25 op (lv. 2023-2024 aikana)
AY700740P Lakitiedon kurssi 5 op (lv. 2023-2024 aikana)

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia 25 op:
ay700634P Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op TAI
ay700628P Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op TAI
Filosofia 35 op:
ay700630A Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Viestintä 25 op:
ay695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista tai opintojen korvaavuuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista sähköpostilla study.humanities(at)oulu.fi tai puhelimitse ma-pe klo 10-14 numerosta 0294 484022.

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204