Yhteiskuntaoppi 60 op (OY)

- Oulu

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 60 op

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota kesällä 2022 ja lukuvuonna 2022-2023 Oulun yliopiston opintovaatimusten alaisesta tarjonnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seuraavasti (lisätietoja alla olevista linkeistä):

Sosiologia, perusopinnot 25 op (kesällä 2022)
Kauppatiede, perusopinnot 25 op (lukuvuoden 2022-2023 aikana, aikataulu tarkentuu myöhemmin)
ay700740P Lakitiedon kurssi 5 op (lukuvuoden 2022-2023 aikana, aikataulu tarkentuu myöhemmin)

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan 5 op TAI
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Filosofia 35 op:
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op TAI
Viestintä 25 op:
695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja vastaavuustodistuksista tai opintojen korvaavuuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista sähköpostilla study.humanities(at)oulu.fi tai puhelimitse ma-pe klo 10-14 numerosta 0294 484022.

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204