Yhteiskuntaoppi 60 op (OY)

Oulu, Verkossa

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 60 op

Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine ja se liittyy yleensä ns. toisena opetettavana aineena historian opettajan virkoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaiset opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa (60 op) voi koota kesällä 2024 ja lukuvuonna 2024-2025 Oulun yliopiston opintovaatimusten alaisesta tarjonnasta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa seuraavasti (lisätietoja alla olevista linkeistä, lukuvuoden 2024-2025 suunnittelu ja aikataulutus käynnistyy loppukevään aikana):

Sosiologia, perusopinnot 25 op (kesällä 2024)
Kauppatiede, perusopinnot 25 op (lv. 2024-2025 aikana)
AY700740P Lakitiedon kurssi 5 op (lv. 2024-2025 aikana)

Muut opinnot 5 op (valitaan yksi opintojakso):

Filosofia 25 op:
ay700634P Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op TAI
ay700628P Arvot, etiikka ja politiikka nykyajan maailmassa 5 op TAI
Filosofia 35 op:
ay700630A Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op TAI
Filosofian opintojen jaksot on myös mahdollista suorittaa lukuvuoden 2024-2025 aikana.
Viestintä 25 op:
ay695100P Johdatus viestintään 5 op

Opetettava aine ja vastaavuustodistus

Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen sähköisten palveluiden e-Forms - lomakkeella. Vastaavuustodistus on maksullinen (126 €). Vastaavuustodistuksen tilauslomake löytyy e-Forms-palveluista. Lomake ohjautuu ko. tiedekunnan palveluosoitteeseen, josta se otetaan käsittelyyn ja tilaajalle toimitetaan tarvittavat ohjeet. Lisätietoja vastaavuustodistuksista tai opintojen korvaavuuksista saa opinnoista vastaavan tiedekunnan koulutuksen lähipalveluista sähköpostilla study.humanities(at)oulu.fi.

Ennen vastaavuustodistuksen anomista täytyy pyytää perusopintojen (sosiologia ja kauppatiede) koostaminen tällä lomakkeella: Opintojen koostamispyyntölomake

Ilmoittautuminen ja opintojen maksut

Ilmoittautumisissa ja hinnoittelussa noudatetaan kunkin opintokokonaisuuden/-jakson omia ohjeita.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204