Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (OY) - AY694959Y

02.10.2023–23.01.2024 Oulu

Opintojakso on kielten ja kirjallisuuden sekä logopedian tutkinto-ohjelmien yhteinen jakso.

Aika ja paikka

2.10.2023-23.1.2024

Syksyllä 2023: maanantaisin ajalla 2.10.-27.11.2023 klo 16.30-19.45 (ei opetusta syyslomaviikolla 43 eikä ma 6.11.),
keväällä 2024 ma 8.1., ti 9.1., ma 15.1., ti 16.1. ja ti 23.1.2024 klo 16.30-19.45.

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM Mikko Memonen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.

Sisältö

Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.

Toteutustavat

Luentoja 48 h + itsenäistä työskentelyä 87 h

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kotitehtävät ja luentokuulustelu

Tentti

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi

Asteikolla 0-5

Huomioitavaa

Jos olet ilmoittautunut Logopedian 25 op opintokokonaisuuteen, sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen tälle kurssille tämän kurssisivun kautta.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.