Yritysten kasvunhallinta 5 op (OY)

10.03.2025–08.06.2025 Verkossa

Aika ja paikka

10.3.-8.6.2025 Verkossa

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Martti Saarela, FT, OTM ja KTM, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kehityspäällikkö

Lisätietoa kouluttajasta:
https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/yritysten-kasvunhallinta-avoin-yo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• pystyy kuvailemaan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan perusteet ja erityispiirteet
• tuntee yritysten kasvuvaiheet ja yritysten kasvunhallintaan liittyvät osa-alueet
• kykenee tunnistamaan tärkeimmät kasvuhallinnan taloudelliset näkökulmat

Sisältö

Opiskelija saa yleiskuvan yritysten kasvun ja kasvunhallinnan teoriasta sekä työkaluja yrityksen kasvunhallinnan ymmärtämiseen. Kurssin käytyään opiskelija tuntee kasvunhallinnan johtamisen osa-alueet.

Toteutustavat
Kurssilla kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa ja yritysanalyysi tai muita kirjallisia tehtäviä.

Oppimateriaali
Luentovideot, podcastit, tekstiartikkelit ja muu opettajan osoittama kirjallisuus.

Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 24.2.2025 mennessä. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden ilmoittautumislomakkeella Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus -sivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (24.2.2025) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626