Erityisherkkyys voimaksi - työnohjauksellinen hyvinvointikoulutus

13.11.2024–15.01.2025 Verkossa

Tämä koulutus auttaa sinua ymmärtämään erityisherkkyyden vaikutuksia ihmisen elämään käytännönläheisesti ja pintaa syvemmältä. Koulutus sopii sinulle, joka haluat vahvistaa ja syventää ymmärrystäsi erityisherkkyydestä, oppia keinoja ja toimia oman (työ) hyvinvointisi vahvistamiseksi nykypäivän monin tavoin hyvin haastavassa työelämässä.

Aika

13.11.24–15.1.25

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Eri alojen ammattilaiset ja kaikki aiheesta kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

28.10. mennessä

Hinta

280 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 13.11., 4.12.24 ja 15.1.25 klo 14–17 verkossa, tarkemmat ohjeet kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Kasvatus-, opetus-, terveydenhoito- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä eri alojen esimiehet. Koulutukseen ovat tervetulleita myös kaikki erityisherkät ihmiset ja erityisherkän hyvinvoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat vahvistaa ja tukea omaa tai läheisen jaksamista ja hyvinvointia.

Osallistuja voi soveltaa koulutuksen oppeja sekä itseensä, perheeseensä että työssään kohtaamiensa lasten ja aikuisten tueksi.

Kouluttaja

Psykologi, työterveyspsykologi ja tietokirjailija Heli Heiskanen
Heli Heiskasella on vankka kokemus vuodesta 2003 alkaen psykologina, kouluttajana ja työnohjaajana erityisherkkien ihmisten tukemisesta kaikilla elämän alueilla, yksilöllisen stressinsäätelyn ja hyvinvoinnin ohjaamisesta. Hän on kouluttanut ja auttanut yksityisellä psykologin vastaanotollaan tuhansia ammattilaisia ja yksityishenkilöitä erityisherkkyyden ymmärtämiseen ja saamiseen voimavaraksi sekä löytänyt herkkyyden voiman ja hyvinvointia tukevan tasapainon myös omassa elämässään. Hänen kirjansa Herkkyyden voima -opas omannäköiseen elämään sekä Erityisherkän lapsen kanssa ovat suositeltavaa oheislukemistoa tähän koulutukseen. Katso lisätietoja kouluttajasta www.heliheiskanen.fi


Kuva Petros Kondilis

Tavoitteet

Koulutuksen avulla opit

  • tunnistamaan stressin ja hermoston ylivireyden vaikutuksia herkkään ihmiseen
  • käyttämään ja juurruttamaan arkeesi sopivia palautumisen keinoja
  • tunnistamaan ja säätelemään erilaisia kuormitustekijöitä
  • tunnistamaan ja säätelemään rajoja ja tunnollisuutta
  • tunnistamaan, aktivoimaan ja vaalimaan herkkyyden vahvuuksia

Sisältö

Arviolta 15-20 % tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä ovat erityisherkkiä. Kyseessä on synnynnäinen hermojärjestelmän ja temperamentin ominaisuus, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä. Samalla se altistaa ihmisen kuormittumaan tavanomaista nopeammin ympäristön ärsykkeistä. Herkkyyden tunnistaminen ja huomioon ottaminen niin työssä, koulussa, päiväkodissa, kotona kuin terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää, jotta herkän ihmisen toimintakyky ja vahvuudet pääsevät esille.

Koulutuksen aikana käsittelemme herkän ihmisen hyvinvointia ja jaksamista syvällisesti ja käytännönläheisesti. Opit tunnollisuuden säätelyä ja terveiden rajojen laittamista niin, että työn ja arjen kuormittavuus vähenee ja omat voimavarat kohdistuvat yhä enemmän olennaisiin ja merkityksellisiin asioihin. Harjoittelemme erilaisten herkän ihmisen kannalta tyypillisten kuormitustekijöiden säätelyä. Pääset kysymään aiheeseen syvästi perehtyneeltä kouluttajalta vinkkejä omaan tilanteeseesi ja saat vertaistukea muilta herkkyyden teemaa pohtivilta. Koulutus tukee sinua tunnistamaan herkkyyden vahvuuksia ja lahjoja sekä löytämään juuri sinulle sopivat keinot aktivoida niitä työssäsi ja arjessasi.


Työskentely

Koulutus toteutetaan työnohjauksellisena ja interaktiivisena koulutusprosessina, joka koostuu kolmesta kolmen tunnin etätapaamisesta sekä tapaamisten välissä tehtävistä käytäntöön soveltavista tehtävistä.

Jokaisella tapaamiskerralla on alustus erityisherkkyyden kannalta olennaisesta teemasta, käsitellään osallistujien ajankohtaisia kysymyksiä sekä tehdään ohjattu hyvinvointia tukeva käytännön harjoitus. Moni tietää, mitä kannattaisi tehdä voidakseen hyvin, mutta tiedon käytäntöön saamisessa voi olla vaikeuksia. Tämä kurssi tukee juuri käytännön toimissa. Kotitehtävät tukevat jaksamista ja hyvinvointia sekä auttavat soveltamaan koulutuksen antia arkeen. Koulutuksen pitkä kesto tukee kokemuksellista oppimista ja hyvinvointia tukevien muutosten juurruttamista käytännön arkeen.


Huomioi myös

Katso myös Erityisherkän lapsen ja asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen 20.3.25 verkossa. Nämä kaksi koulutusta ovat toisiaan täydentäviä itsenäisiä kokonaisuuksia. Jos haluat mahdollisimman kokonaisvaltaisen tiedon ja ymmärryksen aiheesta, suosittelemme osallistumaan molempiin.

Hinta

280 € sisältäen työnohjauksellisen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittaudu

28.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.10.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautetta sisällöstä ja kouluttajasta

Hyvä kokonaisuus / paketti. Riittävästi ´tehtäviä´ja aikaa asioiden jakamiselle. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.

Auttoi tunnistamaan erityisherkkyydestä johtuvaa alttiutta stressiin ja voimavarojen vähenemiseen sekä löytämään käytännön keinoja ja ratkaisuja e.m. ongelmiin.

Käytännönläheistä ja havainnollistavaa tietoa. Asiat jalostuvat ja muhivat, menevät syvälle ytimeen.

Hyvää on ollut toisten herkkien tapaaminen. Todentaminen, että muitakin on. Vahvistunut tunne, että tällainenkin saa olla. Heli, olet ollut avoin ja lämmin, humoristinen kurssin vetäjä. Kiitos!

Perusteellinen ja täsmällisesti kohdennettu, asiapitoinen, monipuolinen tieto erityisherkkyydestä ja lopulta myös ihmisenä olemisesta.

Tosi hyvä kurssi, antanut paljon uusia ajatuksia ja ideoita, miettimisen aiheita ja oivalluksia. Samalla kun ymmärrys erityisherkkyyteen liittyvistä piirteistä lisääntyy, myös sallivuus ja myötätunto itseä kohtaan kasvaa.