Etiikan erityiskysymyksiä 5 op (OY) - AY700682A

08.10.2024–25.08.2025 Verkossa

Aika ja paikka

8.10.24–25.8.25 välisenä aikana

Jakson aloitusluento järjestetään ti 8.10.24 klo 18.00–18.45 Zoomissa (ei tallenneta). Osallistuminen aloitusluennolle on vapaaehtoista.

Kohderyhmä

Esitietovaatimukset:
Esitietoina suositellaan, että opiskelijalla on suoritettuna perusopintojen jakso Etiikan perusteet (AY700679P).

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

Sisältö

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin.

 

Suoritustapa ja arviointi

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 14 vuorokautta ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Verkkotentin tai esseepalautuksen ajankohta
Tentti ma 4.11.24 klo 17.00–20.00
1. uusinta ma 24.2.25 klo 17.00–20.00
2. uusinta ma 25.8.25 klo 17.00–20.00

Arviointi
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Kirjallisuus
Kaksi seuraavista:

  • Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka.
  • Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet.
  • Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia.

Ilmoita valitsemasi kirjallisuus tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen tehdään kokonaisuuden pääsivun kautta.