Johdatus hallintotieteisiin ja johtamiseen, 5 op - HAJO1111V24

16.09.2024–03.10.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Ma 16.9. klo 17-20 (Sanna Ryynänen)
Ti 17.9. klo 17-20 (Paula Tulppo)
To 19.9. klo 17-20 (Paula Tulppo)
Ma 23.9. klo 17-20 (Ville Pietiläinen)
Ti 24.9. klo 17-20 (Paula Tulppo)
Ma 30.9. klo 17-20 (Susan Meriläinen)
To 3.10.2024 klo 17-19 (Meriläinen, Pietiläinen, Tulppo)

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena.

Kouluttaja

Prof. Susan Meriläinen
Dos. Ville Pietiläinen
HTT Sanna Ryynänen
HTM Paula Tulppo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata hallinto- ja johtamistieteet tieteenalana ja tutkimuskohteena
  • tunnistaa organisaatioteorian klassisia, neoklassisia, moderneja ja postmoderneja viitekehyksiä
  • löytää kirjallisuudesta organisaatioteorian keskeisiä tiedeyhteisön keskusteluteemoja
  • tarkastella organisaatioita rakenteiden, vallan ja kulttuurin näkökulmista
  • selittää hallinnon ja johtamisen merkittävyyden omistuspojaltaan tai tehtävältään erilaisissa organisaatioissa.

Sisältö

Organisaatioteorian kilvoittelevat viitekehykset, johtamisen orientaatiot ja viitekehykset.

Toteutustapa

Luennot (20 t), ryhmäkeskustelu/oppimispäiväkirja (2 op) sekä kirjatentti/kirjallisuusessee (3 op)

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle opintokokonaisuuden pääsivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.