Kanta kuntoon -opintokokonaisuus

20.03.2024–28.11.2024 Verkossa

Sote-alan lähitulevaisuus pohjautuu kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan ja digitalisaation hyödyntämiseen. Sen tavoitteena on entistä tietoturvallisempi ja yhdenmukaisempi asiakas- ja potilastyö. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tulevaisuudessa tallentamaan sähköisesti kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat, ja tämä on velvoite kaikilla palveluntuottajilla.

Terveydenhuollon puolella yksityiset organisaatiot ovat liittyneet Kanta-palveluiden käyttäjiksi vuodesta 2015 lähtien. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston vapaaehtoiset käyttöönotot puolestaan alkoivat vuonna 2018 ja vuonna 2021 tästä tuli velvoite sosiaalihuollon yksityisille ja julkisille palvelunantajille asiakastietolain myötä. Vaiheistettujen liittymisaikataulujen ensimmäinen takaraja on 1.9.2024.

Tämä opintokokonaisuus niputtaa yhteen keskeisimmät vaatimukset Kanta-palveluun liittyvän täydennyskouluttautumisen osalta, mikä säästää aikaasi ja voit varmistua siitä, että olet huomioinut Kantaan liittyvät eri näkökulmat. Näin varmistat sekä oman että henkilöstösi osaamisen tehokkaasti.

Aika

20.3.–28.11.24

Paikka

Etänä verkossa

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Ilmoittautuminen

Ks. ilmoittautumisten webinaarikohtaiset päättymisajat

Hinta

80 € / webinaari (ks. myös ryhmäalennukset)

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

20.3.–28.11.24 (kuusi puolen päivän webinaaria) etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Kanta kuntoon -kouluttaja Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.


Sairaanhoitaja AMK, TtM, väitöskirjatutkija (yhteiskuntatieteet, sosiaalityö, WELMA-tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto, sosiaalisen median tutkija) Marjut Jokela

Kanta kuntoon -kouluttaja Marjut Jokela

Marjut on suunnitellut oman Kanta-yhteensopivan asiakastietojärjestelmän yhdessä Heidi Ilmosen kanssa, opiskellut asiakaskirjaamista, asiakasosallisuutta sekä asiakastietolain vaatimuksia. Hän on myös toiminut perhekotiyrittäjänä.

Palautteita Marjutin pitämistä koulutuksista:

Kiitos vielä monipuolisesta ja antoisasta koulutuksesta teille, ja erityisesti Marjutille asiantuntemuksesta ja selkeydestä.

Koulutus poiki tiimissämme monia ideoita ja ajatuksia kirjaamiskäytäntöjemme kehittämiseen liittyen. Olemme ajatelleet seurata Marjutin ideaa ja tehdä työyhteisöllemme ”hyvän kirjaamisen huoneentaulun.

Sisältö

Koulutuskokonaisuus sisältää kuusi webinaaria keskiviikkoisin klo 12.00–15.00. Voit ilmoittautua valintasi mukaan yksittäisiin webinaareihin tai koko opintokokonaisuuteen. Huom. webinaarien aikatauluissa muutoksia.

Koulutukset auttavat sinua hahmottamaan Kanta-palveluun linkittyvät eri vaatimukset ja toimenpiteet. Kanta-palveluun valmentautuminen koostuu osaamisen varmistamisesta niin tietosuojan, tietoturvan, Kanta-palvelun rakenteen, tietoturvasuunnitelman rakentamisen kuin kirjaamiskäytäntöjen päivittämisen osalta. Webinaarien avulla saat koulutettua tarvittaessa myös henkilökuntasi, joka on avainasemassa Kanta-palveluiden käyttöönotossa ja asiakasohjauksessa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen Kantaan liityttäessä on jokaisen liittyjän omalla vastuulla.

Miten rakennan tietoturvasuunnitelman?
Ke 20.3. klo 12.00–15.00


Tietoturvasuunnitelma on dokumentti, joka kuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä.

Tietoturvasuunnitelma perustuu asiakastietolakiin ja korvaa aiemman tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman. Jokaisen sähköistä asiakas- tai potilastietojärjestelmä käyttävän sote-alan toimijan on laadittava oman toimintansa osalta tietoturvasuunnitelma. Suunnitelma tulee olla valmis ennen Kanta-palveluun liittymistä.

Tässä koulutuksessa käymme läpi tietoturvasuunnitelman perusteet, rakenteen ja keskeiset sisällöt esimerkkien avulla. Näin saat hyvät valmiudet oman tietoturvasuunnitelman rakentamiseen tai päivittämiseen.

Kaikki kannasta
Ke 24.4. klo 12.00–15.00


Koulutus lisää tietoa Kanta-palveluiden rakenteesta, siihen liittyvästä lainsäädännöstä, kuten asiakastietolain tuomista vaatimuksista ja palveluntuottajia ja henkilöstöä koskevista keskeisistä vaatimuksista. Koulutus luo henkilöstölle hyvän yleiskuva siitä, mitä Kanta-palvelu tarkoittaa, mitä OmaKannan asiakasohjaus tarkoittaa, millainen on sote-alan ammattilaisen rooli suhteessa Kanta-palveluihin, mikä on Kanta yhteensopiva tietojärjestelmä, ja mitä eri vaiheita Kanta-palveluiden käyttöönottoon sisältyy.

Tämän koulutuksen avulla vastaat Kanta-palvelun käyttöön ja asiakkuuteen liittyvästä osaamisen päivittämisestä Kanta-palveluiden osalta työntekijän ja yrittäjän näkökulmasta.

Terveydenhuollon kirjaaminen
Ke 15.5. klo 12.00–15.00


Kanta-palvelu on tuonut mukanaan erilaisia vaatimuksia kirjaajille. Käytännössä Kanta-palveluja käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulee hallita rakenteisen kirjaamisen perusteet ja kansalliset toimintamallit ja -tavat.

Terveydenhuollon ammattilaisten on Kanta-palveluita käyttäessään kirjattava ja tallennettava laaditut kirjaukset yhteisten etukäteen sovittujen rakenteiden avulla.

Tässä koulutuksessa keskitymme esimerkiksi terveydenhuollon kansallisiin toimintatapoihin ja malleihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi:
- yhtenäiset kirjaamisen käytännöt ja rakenteet
- tietojen käytön ja luovuttamisen periaatteet
- Kanta-palvelujen toimivuuden varmistaminen muutostilanteissa.

Koulutuksessa sivutaan myös työyhteisön yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä, kielisyyden merkitystä kirjaamisissa ja kirjaamisten laatua.

Kirjaamisen perusteet ja määrämuodot sosiaalialalla
Ke 25.9. klo 12.00–15.00


Tämän koulutuksen tarkoituksena on lisätä henkilöstön ja yrittäjän osaamista sosiaalihuollon määrämuotoisen kirjaamisen, kirjaamiskäytäntöjen, kielisyyden ja kirjaamiseen liittyvien muutoksien ja vaatimuksien osalta. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä mitä kirjaaminen moniammatillisessa yhteistyössä tarkoittaa käytännössä ja miten tämä liittyy Kanta-palveluun? Käymme läpi asiakkaan osallisuutta ja kirjaajan omia valintoja. Pohdimme yhdessä koulutuksen aikana mikä on kenenkin rooli kirjaamisissa nyt ja tulevaisuudessa, miten se muuttaa meidän totuttuja kirjaamiskäytäntöjä?

Sote-alan tietosuojan ja tietoturvan perusteet
Ke 30.10. klo 12.00–15.00


Koulutuksen avulla varmistat ja päivität oman ja henkilöstön tietosuoja- ja tietoturva osaamisen alati muuttuvan lainsäädännön, toimialaa koskevien viranomaisvaatimusten, Kanta-palveluun kytkeytyvien vaatimusten ja arjen hyvien tietosuoja käytäntöjen osalta.

Koulutuksessa keskitytään seuraaviin teemoihin:
- Keskeinen tietosuojalainsäädäntö mm. henkilötietojen käsittely
- Arjen hyvät tietosuojakäytännöt
- Tietosuojariskit ja kyberuhat
- Kanta-palvelu ja järjestelmän käyttäjiä koskevat vaatimukset

Viranomaisvalvonta ja omavalvontaohjelma
To 28.11. klo 12.00–15.00


Sote-alan toimintaan liittyy oleellisesti viranomaisvalvonta ja palveluntuottajiin sekä heidän henkilöstöönsä koskevat vaatimukset, joiden toteutumista viranomaiset valvovat. Koulutuksen tarkoituksena on avata viranomaisvaatimuksia, jotka linkittyvät Kanta-palveluihin liittyvään valvontaan erityisesti riskienhallinnan ja varautumisen osalta.

Valmiutta odotetaan myös tietoturvan ja tietosuojan osalta ja tässä keskeisenä työvälineenä toimii tietoturvasuunnitelma, jonka vaatimuksien konkretisoiminen henkilöstölle on erityisen tärkeää, jotta vaatimukset jalkautuvat käytännön toimiksi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

80 € / osallistuja / webinaari sisältäen sähköisen materiaalin

Alennushinnat ryhmille:

  • 3–5 osallistujaa samasta työyksiköstä, hinta 60 € / osallistuja / webinaari
  • vähintään 6 osallistujaa samasta työyksiköstä, hinta 50 € / osallistuja / webinaari

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

  • Miten rakennan tietoturvasuunnitelman 20.3.; ilmoittaudu 5.3. mennessä
  • Kaikki kannasta 24.4.; ilmoittaudu 8.4. mennessä
  • Terveydenhuollon kirjaaminen 15.5.; ilmoittaudu 29.4. mennessä
  • Kirjaamisen perusteet ja määrämuodot sosiaalialalla 25.9.; ilmoittaudu 9.9. mennessä
  • Sote-alan tietosuojan ja tietoturvan perusteet 30.10.; ilmoittaudu 14.10. mennessä
  • Viranomaisvalvonta ja omavalvontaohjelma 28.11.; ilmoittaudu 11.11. mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.