Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op (TY), osia

01.01.2024–31.07.2024 Verkossa

Aika

Syksy 2023-kevät 2024

Paikka

Oulu

Kenelle

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Ilmoittautuminen

Ks. tarkemmin kurssin kuvauksesta

Hinta

750 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

OPINTOJEN TOTEUTUKSEN MUUTOKSET PÄIVITETTY 8.9.23.

Opintojen toteutus on muuttunut siten, että lv. 2023-2024 on mahdollista suorittaa vain erityisalojen valinnaisia jaksoja. Lue valinnaisista jaksoista tarkemmin Sisältö-osiosta, kohta b) Kirjoittamisen erityisalat.

Jos myöhemmin suoritat koko 35 op:n kokonaisuuden, siihen hyväksytään nykyisen opetussuunnitelman mukaan vain yksi valinnainen kurssi.

Opinto-oikeus päättyy 31.7.24.

Opintojen alkuinfo on tarjolla valinnaisille jaksoille ilmoittaneille.

Opintojen alkuinfo:

Ti 19.9.23 klo 17.00-18.00, Zoom, tallennetaan

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite opintoihin ilmoittautuneille sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin (arvosana vähintään 3 tai hyväksytty).

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) 7.9.23 mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

a) Kirjoittamisen lajit (20 op): Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. - Tätä osiota ei voi suorittaa lv. 2023-2024.

b) Kirjoittamisen erityisalat (5 op): Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen. - Nämä kaksi kurssia ovat tarjolla lv. 2023-2024.

Suoritetaan toinen valinnaisista kursseista: (itsenäinen työskentely)
- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op

c) Seminaari (10 op): Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.- Tätä osiota ei voi suorittaa lv. 2023-2024.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat Turun avoimen yliopiston rekisterimaksua lukuun ottamatta.

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Lv. 2023--2024 -opinnoissa on mahdollista suorittaa vain valinnaisia jaksoja:

5 op: 133 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso

Opiskelija maksaa Turun opintomaksun samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Ilmoittautua voi vain valinnaisille erityisalojen kursseille. Ilmoittautumisen päättymisellä ei ole määräaikaa. Huomioi kuitenkin, että opinto-oikeus ko. kursseille päättyy 31.7.2024.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.