Luova tietokirjoittaminen 5 op (TY) - LUKI1210

23.09.2021–15.06.2022 Oulu

Aika ja paikka

Ks. Sisältö

Tavoitteet

Päätavoitteena on, että opiskelijan valmiudet tuottaa pidempiä tietotekstikokonaisuuksia tai tietokirjoja oman asiantuntijuuden alueelta vahvistuvat.

- aiheen valinnan ja rajaamisen merkityksen ymmärtäminen
- tietokirjoittamisen kenttään tutustuminen
- pitkän tietotekstin tai tietokirjan käsikirjoituksen kokonaisuuden ja rakenteen hahmottaminen
- selkeän, tehokkaan ja lukijaystävällisen kirjallisen ilmaisun oppiminen
- kerrontatapojen vaihtoehtojen oivaltaminen
- fiktion ilmaisukeinojen käytön oppiminen tietotekstissä faktassa pysyen
- oman tekstin ja ilmaisun kriittisen tarkastelun kehittyminen

Sisältö

Opiskelija voi suorittaa jakson osallistumalla jollekin Turun avoimen yliopiston hyväksymälle kurssille, joka ei kuulu luovan kirjoittamisen aineopintoihin. Opiskelija kustantaa itse kurssista mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa tähän opintojaksoon soveltuva kurssi on Luova sparraus -työpaja: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-sparraus-tyopaja-etakoulutus/

Työpaja järjestetään etäopetuksena Zoomissa 16.2.-15.6.22, mikäli osallistujia tulee riittävästi.

Arviointi: 0-5

Lisätiedot

Tämä jakso (5 op) on osa kokonaisuutta Kirjoittamisen erityisalat (20 op),jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta yhteen kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista.