Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op (OY), kevät 2024

08.01.2024–04.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka

8.1.2024-4.6.2024


Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojakso on vaihtoehtoinen Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -jakson kanssa ja suositellaan suoritettavaksi ennen muita jaksoja.

Kohderyhmä

Yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, freelancerit, yritysneuvojat ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Anna-Mari Simunaniemi, FT, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn tutkimusjohtaja

Lisätietoa kouluttajasta: Anna-Mari Simunaniemi | Oulun yliopisto

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan mikroyrittäjyyden tutkimusalaan ja opintokokonaisuuteen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

*Ymmärtää mikroyritysten määritelmän, erityispiirteet ja merkityksen yhteiskunnassa

*Ymmärtää yrityksen arvojen, johtamisen, yrittäjyysosaamisten ja ammattitaidon merkityksen osana yrityksen kannattavaa toimintaa

*Ymmärtää resilienssin käsitteen ja merkityksen osana yrityksen johtamista

Sisältö

Kurssi antaa kattavan ymmärryksen mikroyrittäjyyden tutkimusalasta ja mikroyrittäjyyden opintokokonaisuudesta. Kurssilla saa käsityksen mikroyritysten määritelmistä, johtamisen erityispiirteistä ja merkityksestä yhteiskunnassa. Kurssin sisältöihin kuuluu arvojen, tavoitteiden, resilienssin ja osaamisten merkityksen tunnistaminen. Lisäksi kurssilla tutustuaan mikroyritysten liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin.

Toteutustavat
Kurssi sisältää ajasta ja paikasta riippumattomia käytännöllisiä tehtäviä, jotka tehdään joko omaan,case-yritykseen tai suunnitteilla olevaan yritykseen.

Oppimateriaali
Videoluennot, My Studio -podcastit, englannin- ja suomenkielinen tutkimuskirjallisuus ja muu opettajan osoittama materiaali.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / Hylätty

Huomioitavaa

Kurkistuskurssin Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi 2 op (OY) 2 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi) 2 op:n suoritus hyväksiluetaan tämän kurssin sisällöiksi.

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Kurssi toteutetaan ajalla 8.1.-4.6.2024.

Ilmoittautuminen kurssille mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden sivun kautta: Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi)

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tuutorointi ja lisätietoja

Tuutorointi kesäyliopiston opiskelijoille:

Opiskelijoiden on mahdollista saada tarvittaessa ohjausta kurssin opettajalta erikseen sovittuina ajankohtina.

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626