Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, perusopinnot 25-30 op (OY)

21.08.2023–04.06.2024 Verkossa

Aika ja paikka


Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Voit suorittaa Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden joko 25 tai 30 opintopisteen laajuisena.

Opintokokonaisuuden kurssit on ajoitettu lukuvuoden eri periodeihin. Tarkasta kurssien suoritusaika jokaisen kurssin kohdalta erikseen.

Opintojen suorittaminen kannattaa aloittaa Mikroyrittäjyyden perusteet tai Introduction to micro-entrepreneurship in Finland -kurssista, minkä jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Em. kurssit ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus on suunnattu yrittäjille, kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille ja niille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista.

Sisältö

Tämä verkkokoulutuskokonaisuus tarjoaa tietoa mikroyrittäjyydestä joustavasti, uusimman tutkimustiedon pohjalta. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Kursseilla saa mahdollisuuden ratkoa mikroyritysten käytännön haasteita, kehittää oman tai case-yritysten liiketoimintaa sekä kehittää omaa osaamispääomaa. Kaikki kurssitehtävät ovat käytännöllisiä harjoituksia tai kehittämisprojekteja. Kursseilla saa ymmärryksen mikroyritysten menestyksen esteistä sekä riskeistä ja ratkaisuja menestyksen saavuttamiseen.

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden voi sisällyttää sivuaineeksi kauppatieteen kandidaatintutkintoon.

 

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus 25 op: 375 €
Yksittäiset opintojaksot 5 op: 98 €

Mikäli haluat suorittaa 30 op:n kokonaisuuden, hinta on 450 €.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen päättyy kaksi viikkoa ennen kunkin opintojakson alkua.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 25 tai 30 op:n laajuisena.
- Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta vaihtoehtoisesta jaksosta.
- Mikäli suoritat kokonaisuuden 30 op:n laajuisena, ilmoittaudu kuudennelle jaksolle erikseen.

Voit ilmoittautua myös opintokokonaisuuden yksittäisille kursseille.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tuutorointi ja lisätiedot

Tuutorointi kesäyliopiston opiskelijoille:

Opiskelijoiden on mahdollista saada tarvittaessa ohjausta kurssien opettajilta heidän kanssaan erikseen sovittuina ajankohtina.

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626