Vastuullisuudella tulosta 5 op (OY)

11.03.2024–31.05.2024 Verkossa

Aika ja paikka

11.03.2024 - 31.05.2024
Verkko-opetus. Opintojakso toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Kohderyhmä

Mikroyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet, yritysneuvojat ja yrityspalvelutehtävissä toimivat, freelancerit ja muut yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimivat, aluekehittämisen asiantuntijat.

Kouluttaja

Tutkimusjohtaja, PhD Anna-Mari Simunaniemi

Anna-Mari Simunaniemi toimii tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREllä.

 

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee yritysvastuullisuuden osa-alueet ja niiden tärkeimmät arviointimittarit sekä osaa arvioida vastuullisuuden nykytilaa sekä kehittämistarpeita yrityksessä

*osaa tunnistaa yrityksen toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä

*tuntee ja osaa arvioida vastuullisen yritystoiminnan kehittämisessä tarvittavat yrittäjyysosaamiset

*osaa huomioida yrityksen vastuullisuuden yrityksen viestinnässä ja brändinrakentamisessa

Sisältö

Kurssi antaa yleiskuvan yritysvastuullisuuden osa-alueista (ympäristövastuu, taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu) sekä niiden yhteydestä yrityksen arvoihin. Kurssin sisältöihin kuuluu yrityksen vastuullisuuden ja osaamistarpeiden ennakointi sekä vastuullisuusviestinnän periaatteet (mm. vastuullisuusraportointi) osana kilpailukykyistä yritysbrändiä.

Toteutustavat
Omaan tai case-yritykseen perustuvat harjoitukset. Muut opettajan antamat kirjalliset tehtävät.

Oppimateriaali
Opettajan osoittama kirjallinen materiaali. Aineisto Moodlessa (videot, podcastit). Verkkoaineisto.

Suoritustavat ja arviointikriteerit
Tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko
Hyväksytty / hylätty

Hinta

98 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen 1.3.2024 mennessä Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuuden sivulta: Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25-30 op (OY) / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (ppkyo.fi).

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tuutorointi ja lisätiedot

Tuutorointi kesäyliopiston opiskelijoille:

Opiskelijoiden on mahdollista saada tarvittaessa ohjausta kurssien opettajilta heidän kanssaan erikseen sovittuina ajankohtina.

Lisätietoja:

Kristiina Anttila, KM, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, koulutussuunnittelija
kristiina.anttila@oulu.fi, +358 50 592 4626