Monimuotoinen vuorovaikutus, 5 op - HAJO1115V24

Oulu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida vuorovaikutuksen kokonaisuutta ja sen monimuotoisuutta
  • arvioida itseä monimuotoisena vuorovaikuttajana
  • soveltaa inhimillisen viestinnän lähtökohtia
  • arvioida ei-inhimillisten tekijöiden roolia vuorovaikutuksessa
  • tunnistaa ihmisen ja ei-inhimilliseen väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ihmiskäsityksiä ja taustaoletuksia
  • hahmottaa itseä kehollisena vuorovaikutusolentona.

Sisältö

Tällä kurssilla käsitellään organisaation jäsenten vuorovaikutusta, mutta myös muiden kuin ihmisten vuorovaikutusta. Tällöin luodaan ymmärrystä inhimillisten ja monilajisten toimijoiden vuorovaikutuskyvyn monimuotoisuudesta, jopa kehkeytyvästä yhteistoiminnallisuudesta ja siitä, että vuorovaikutusta tehdään performatiivisesti, aistilliskehollisesti, samanaikaisesti, samassa paikassa yksin, erillään ja yhdessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden pääsivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.