Ruotsin kieli, aineopinnot 35 op (OY)

15.01.2024–31.07.2025 Verkossa

Ruotsin kielen perus- ja aineopinnot suorittanut voi hakea opetettavan aineen vastaavuutta.

Aika

Kevät 2024 - syksy 2025

Paikka

Etäopetuksena verkossa

Kenelle

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen perusopinnot

Ilmoittautuminen

2.3. - 31.10.23

Hinta

1 390 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

- Syksy 2023 - 31.12.25, opinnot alkavat tammikuussa 2024
- Etäopetuksena verkossa (Zoom, Teams)
- Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kesäyliopistojen yhteistoteutuksena

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ruotsin kielen / pohjoismaisten kielten / pohjoismaisen filologian perusopinnot (ainelaitoksella)

Opiskelijavalinta

Erillistä pääsykoetta ei ole. Opiskelijalla tulee olla suoritettuina ruotsin kielen perusopinnot, joissa menestymisen perusteella opiskelijavalinta tehdään.

Valinnan tekee Oulun yliopisto, joka valitsee aineopintoihin hakeneista 20 opiskelijaa. Opintoihin valitut jaetaan tasan Oulun ja Rovaniemen ryhmiin.

Opintojen ulkopuolelle jääneet asetetaan opintomenestyksen mukaisille varasijoille. Jos pistemäärät menevät tasan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee sijoittumisen.

Sisältö

Huom. opiskelija suorittaa toisen seuraavista kursseista riippuen siitä, kumman on suorittanut perusopinnoissa:
Språkfärdighet II, 5 op tai Svensk språk- och samhällshistoria 5 op.

Huomioitavaa

Emme ota vastaan ilmoittautumisia yksittäisille jaksoille, vaan ilmoittautuminen tehdään koko opintokokonaisuuteen.

Ruotsin kieli on myös Oulun yliopiston väyläaine:
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-vayla

Ruotsin kieli opetettavana aineena:
https://joy.oulu.fi/fi/opetettavat-aineet-0

Hinta

1 390 €, laskutus neljässä erässä

Ilmoittaudu

2.3. - 31.10.23 joko
a) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevasta Ilmoittaudu-painikkeesta TAI
b) Lapin kesäyliopistoon tällä sivulla olevasta ilmoittautumispainikkeesta: https://lapinkesayliopisto.fi/kurssit-ja-koulutukset/ruotsin-kieli-aineopinnot-35-op-oy-2/

Toimita 31.10.23 mennessä kopio ruotsin kielen perusopintojen todistuksesta sekä virallinen opintosuoritusote siihen kesäyliopistoon, johon olet ilmoittautunut.

Todistuksessa tulee näkyä opintojen keskiarvo. Opintosuoritusotteessa tulee näkyä kaikkien suoritettujen kurssien arvosanat sekä tieto siitä, että kyseiset kurssit muodostavat kokonaisen perusopintokokonaisuuden.

Toimitusosoite Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon: merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi.

Mikäli tulet valituksi, mutta et jostakin syystä voi aloittaa opintoja, ilmoitathan siitä viipymättä kesäyliopistolle, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Siihen asti ilmoittautumisen voi perua maksutta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen / keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Opinnot järjestetään, jos opintoihin hyväksyttyjä on riittävästi. Opiskelijalta ei peritä ilmoittautumisen perumiskuluja, jos hän ei tule valituksi opintoihin.

Ilmoittautuminen on päättynyt.
Registration has ended.