Tietoperustaisuus organisaatiossa, 5 op - HAJO1113V24

Oulu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa tietoperustaisuuden sisällön, merkityksen ja edellytykset organisaatiotoiminnan ja yhteiskunnan perustana
  • tunnistaa tietoon sekä organisaation tietotoimintaan ja -johtamiseen liittyvät peruskäsitteet
  • kuvata organisaation tietotoimintaa ja -käytäntöjä määrittäviä ulottuvuuksia yksilön tietotoimijuuden ja -käyttäytymisen, organisaation tietoprosessien, johtamisen sekä tietokulttuurien näkökulmista
  • tuottaa ratkaisuehdotuksia tietotoiminnan ja tiedolla johtamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Sisältö

Tiedon lajit ja ympäristöt. Tieto organisatorisena pääomana sekä johtamisen ja päätöksenteon tukena. Tiedon hallinnan prosessit ja niiden kriittiset tekijät. Tietotoimijuus, -käyttäytyminen ja -kulttuuri osana organisaation tietotoimintaa.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuden pääsivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.