Yhdenvertainen globaali talous, 5 op - HAJO1112V24

Oulu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkentuu myöhemmin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa globaalin talouden osana laajempaa yhteiskunnallista ja ekologista toimintaympäristöä
  • tunnistaa globaalin talouden ja taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen eriarvoisuuden väliset kytkökset
  • analysoida globaaliin talouteen liittyviä tutkimus- ja mediatekstejä.

Sisältö

Lisääntyvä maiden välinen ja sisäinen taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen eriarvoisuus on seurausta jatkuvan kasvun varaan rakentuvasta globaalista taloudesta. Kurssi tarjoaa perusteet hahmottaa globaalin talouden moniulotteisuutta ja keskinäisriippuvuuksia. Kokonaisuuksia hahmottamalla opiskelijaa autetaan ymmärtämään, mikä on se laajempi poliittinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ympäristö, jossa yritykset toimivat.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen opintojaksolle kokonaisuuden pääsivun kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.