Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (LY)

Verkossa

Aika

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin

Paikka

Etäopetus

Kohderyhmä

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki johanna.riekki@kuusamo.fi puh. 040 753 5716

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2024-2025, tarkemmat aikataulut julkaistaan myöhemmin

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat työelämän täydennyskoulutuksena erityisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa sekä erilaisissa koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävissä toimiville ammattilaisille.

Erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus 25 op tulee olla suoritettuna hakeuduttaessa erillisiin erityisopettajan opintoihin (60 op).

Sisältö

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen tavanomaiseen ja epätavalliseen kehitykseen, kehitys- ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät. Opinnot ovat tieteenalaopintoja, eivätkä täten pätevöitä suoraan praktiseen erityisopetukseen.

Huom. Yksittäisiä opintojaksoja (ilman tarkoitusta opiskella koko perusopintokokonaisuutta 25 op) voi suorittaa Johdatus erityispedagogiikkaa 5 op -opintojakson suorittamisen jälkeen eli po. opintojakso tulee suorittaa ensiksi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op - KERI0210 (LY)
  • Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op - KERI0211 (LY)
  • Käyttäytymisen haasteet 5 op - KERI0212 (LY)
  • Oppimisen moninaisuus 5 op - KERI0213 (LY)
  • Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op - KERI0214 (LY)

Hinta

375 € / koko opintokokonaisuus, laskutetaan kahdessa erässä

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

Tarkentuu ja avataan aikataulujen vahvistuttua.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja ja henkilökohtaista ohjausta:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi