Suomen kieli, perusopinnot 25 op (OY)

07.09.2023–31.05.2024 Verkossa

Aika

Lukuvuosi 2023-2024

Paikka

Verkossa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

23.8.2023 mennessä

Hinta

375 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anne Pohjanen
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2207

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2023-2024

Opinnot suoritetaan kokonaan etäopetuksena.

Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Perusopinnot, 25 op:

AY694937P Kielenhuolto, 5 op
AY694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
AY694941P Tekstioppi, 5 op
AY694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
AY694940P Lauseoppi, 5 op

Suositellaan suoritettavaksi:

AY694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op
AY694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon (avoimen väylä). Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen - valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.

Tietoa avoimen väylästä löydät täältä:
https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/avoimen_vayla
ks. Avoimen väylän hakukohteet: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus

Kokonaisuuden kaikkia opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen.

Näiden opintojen kanssa suositellaan suorittamaan opintojakso Suomen kielen rakenne (5 op), sillä opintojen opetus pohjautuu tämän kurssin tietoihin ja edellyttää perustietojen hallintaa. Suomen kielen rakenne -kurssi on aikataulutettu niin, että sen pystyy suorittamaan samaan aikaan perusopintojen kanssa.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €

Yksittäinen opintojakso: 98 €

Ilmoittaudu

(23.8.2023 mennessä)

Ilmoittautuminen syksyn kursseille on päättynyt.

Kevään 2024 opintojaksoille ilmoittautuminen on vielä mahdollista 17.12. saakka.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.