Erityispedagogiikka 25 op (LY)

Kuusamo, Verkossa

Aika ja paikka

Opinnot toteutuvat verkossa (Moodle) ajalla xxxxxxxx

 

Ryhmätutorointi opiskelun tukena

Opiskelun tueksi järjestetään ryhmätutorointia. Jokaisessa opintojaksossa on yksi oppimiskahvila -tapaaminen, jossa syvennetään opintojaksolla käsiteltäviä asioita käytännön näkökulmasta, jaetaan haasteita ja ratkaisuja. Oppimiskahvila toteutuu hybridinä eli lähiryhmä kokoontuu Kuusamossa ja vaihtoehtoinen etäosallistuminen tapahtuu Zoomin välityksellä. Oppimiskahvilaa vetää tutor. Oppimiskahviloiden tarkemmat ajankohdat ja paikka ilmoitetaan opintojen käynnistyttyä opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat työelämän täydennyskoulutuksena erityisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa sekä erilaisissa koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävissä toimiville ammattilaisille.

Sisältö

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen tavanomaiseen ja epätavalliseen kehitykseen, kehitys- ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

Opintojaksojen tarkemmat sisältö- ym. tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Johdatus erityispedagogiikkaan 5 op (LY)
  • Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op (LY)
  • Käyttäytymisen haasteet 5 op (LY)
  • Oppimisen moninaisuus 5 op (LY)
  • Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op (LY)

Hinta

375 € / koko opintokokonaisuus, laskutetaan kahdessa erässä

Kuusamolaisalennus

Ilmoittaudu

27.8.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja ja henkilökohtaista ohjausta:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi