Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op (LY)

07.09.2023–31.07.2024 Verkossa

Aika ja paikka

Opinnot ovat käynnissä ja ilmoittautua voi edelleen oheisen Ilmoittaudu -painikkeen kautta. Opintokokonaisuuden voi aloittaa syksyn 2023 aikana, sillä jokaisen opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 31.8.2024. Opintokokonaisuus tulee aloittaa suorittamalla Johdatus erityispedagogiikkaan -opintojakso 5 op, vasta sen suoritettuaan voi edetä muihin opintojaksoihin.

Opinnot toteutuvat verkossa ajalla 7.9.2023-31.7.2024.

Ryhmätutorointi opiskelun tukena

Opiskelun tueksi järjestetään ryhmätutorointia. Jokaisessa opintojaksossa on yksi oppimiskahvila -tapaaminen, jossa syvennetään opintojaksolla käsiteltäviä asioita käytännön näkökulmasta, jaetaan haasteita ja ratkaisuja. Oppimiskahvila toteutuu hybridinä eli lähiryhmä kokoontuu Kuusamossa ja vaihtoehtoinen etäosallistuminen tapahtuu Zoomin välityksellä. Oppimiskahvilaa vetää tutor. Oppimiskahviloiden tarkemmat ajankohdat ja paikka ilmoitetaan opintojen käynnistyttyä opiskelijoille.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat työelämän täydennyskoulutuksena erityisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa sekä erilaisissa koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävissä toimiville ammattilaisille.

Sisältö

Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään lapsen tavanomaiseen ja epätavalliseen kehitykseen, kehitys- ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät. Opinnot ovat tieteenalaopintoja, eivätkä täten pätevöitä suoraan praktiseen erityisopetukseen.

Huom. Yksittäisiä opintojaksoja (ilman tarkoitusta opiskella koko perusopintokokonaisuutta 25 op) voi suorittaa Johdatus erityispedagogiikkaa 5 op -opintojakson suorittamisen jälkeen eli po. opintojakso tulee suorittaa ensiksi.

Opintojaksojen tarkemmat aikataulut, sisällöt ym. tiedot löytyvät oheisten linkkien kautta.

Hinta

375 € / koko opintokokonaisuus, laskutetaan kahdessa erässä

Ilmoittaudu

27.8.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja ja henkilökohtaista ohjausta:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi