Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op (TY)

18.09.2024–31.07.2026 Oulu

Aika

18.9.24-31.7.26

Paikka

Oulu

Kenelle

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen

9.9.24 mennessä

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Syksy 2024 - kevät 2026, opinto-oikeus päättyy 31.7.26

Opetus järjestetään lähiopetuksena Oulussa. Kukin opintojakso sisältää kaksi opetusviikonloppua (pe-la). Oulussa ja lähialueilla asuvien toivotaan osallistuvaan lähiopetukseen siten kuin opintojaksojen tiedoissa kehotetaan. Kauempana asuvat voivat osallistua opetukseen etäyhteydellä, jos osallistuminen lähiopetukseen on hankalaa.

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo: ke 18.9.24 klo 17.00-18.00
Zoom, tallennetaan

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon etänä. Osallistumisen Zoom-osoite ilmoitetaan opintoihin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon (ks. Lisätiedot) ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Opetussuunnitelmaan on tulossa muutoksia. Opintojaksojen sisällöt ja aikataulut ilmoitetaan, kun opetussuunnitelma on vahvistettu.

Aineopinnot koostuvat seuraavista osista:

- Luova kirjoittaminen ja tieto II, 5 op  

- Kirjoittamisen lajit 15 op:
* Proosa ja kerronnan keinot II (5 op)
* Runous ja kielen taide II (5 op)
* Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet II (5 op)

- Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot 5 op (opiskelija suorittaa yhden kurssin; valittavaksi tulee 1-3 kurssia)

- Ideasta käsikirjoitukseksi - aineopintojen seminaari 10 op

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat Turun avoimen yliopiston rekisterimaksua lukuun ottamatta.

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Lisätietopyyntö

Haluan tiedon, kun koulutuksen ilmoittautuminen on avattu:

Ilmoittaudu

9.9.24 mennessä

Ilmoittautuminen avataan, kun opintojen tiedot ovat tarkentunteet. Opinnot järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.