Luova kirjoittaminen, aineopinnot 35 op (TY)

18.09.2024–31.07.2026 Oulu

Aika

18.9.24-31.7.26

Paikka

Oulu

Kenelle

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen

9.9.24 mennessä

Hinta

750 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Syksy 2024 - kevät 2026, opinto-oikeus päättyy 31.7.26

Opetus järjestetään lähiopetuksena Oulussa. Kukin opintojakso sisältää kaksi opetusviikonloppua (pe-la). Oulussa ja lähialueilla asuvien toivotaan osallistuvaan lähiopetukseen siten kuin opintojaksojen tiedoissa kehotetaan. Kauempana asuvat voivat osallistua opetukseen etäyhteydellä, jos osallistuminen lähiopetukseen on hankalaa.

Kaikessa opetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.


Opintojen alkuinfo: ke 18.9.24 klo 17.00-18.00
Zoom, tallennetaan

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon etänä. Osallistumisen Zoom-osoite ilmoitetaan opintoihin ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

Alkuinfo on avoin kaikille opinnoista kiinnostuneille. Jos haluat mukaan, mutta et ole ilmoittautunut opintoihn, laita viestiä osoitteeseen merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi, niin saat osallistumislinkin Zoomiin ennen infoa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon (ks. Lisätiedot) ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Yleiset arviointikriteerit:
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja paneutuneeseen palautteenantoon osallistumisena.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.

Opetuksessa käytetään lähiopetuksen lisäksi Zoomia ja Moodlea.
Opintosuoritukset arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5, jossa 0 = hylätty.

Aineopinnot koostuvat seuraavista osista:

Luova kirjoittaminen ja tieto II, 5 op: yht. 24 t opetusta (toinen osioista lähiopetuksena)
- 25.-26.4.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00  
- 23.-24.5.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Kirjoittamisen lajit 15 op: (jokaisessa toinen osioista lähiopetuksena)
* Proosa ja kerronnan keinot II (5 op), 24 t
- 15.-16.11.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00  
- 29.-30.11.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00  
* Runous ja kielen taide II (5 op), 24 t
- 27.-28.9.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 18.-19.10.24, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
* Draaman kirjoittaminen ja dramaturgiset rakenteet II (5 op), 24 t
- 7.-8.2.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
- 7.-8.3.25, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00

Vapaavalintaiset kirjoittamisen opinnot 5 op
Opiskelija suorittaa yhden vapaavalintaisen kurssin. Kurssi suoritetaan itsenäisenä työskentelynä opettajan ohjauksessa opiskeluoikeusaikana.
* Valittavat kurssit:
- Tekstin kehittäminen ja kustannustoimittaminen 5 op (TY) - LUKI1247
- Tekoäly ja teksti 5 op (TY) - LUKI1248
- Kirjallisuuden kenttä ja vaikuttaminen 5 op (TY) - LUKI1250
- Luovan kirjoittamisen pedagogiikka 5 op (TY) - LUKI1253
- Kritiikki ja debatti 5 op (TY) - LUKI1254
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op (TY) - LUKI1255

Ideasta käsikirjoitukseksi - aineopintojen seminaari 10 op
- Syksy 2025 - kevät 2026, aika tarkentuu myöhemmin
- Seminaari-istunnot (Zoom) ja itsenäinen työskentely

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat Turun avoimen yliopiston rekisterimaksua lukuun ottamatta.

Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op: Laskutus neljässä erässä
670 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 445 € + 80 €).

Yksittäiset opintojaksot: Laskutus yhdessä erässä
5 op: 133 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 87 € + 20 €)
10 op: 327 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 223 € + 20 €)

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Ilmoittaudu

9.9.24 mennessä

Opinnot järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.