Luova kirjoittaminen 35 op (TY)

23.09.2021–31.07.2024 Oulu

Aika ja paikka

Opinnot järjestetään lähi- ja etäopetuksena siten, että lähiopetusryhmä kokoontuu Oulussa ja kauempana asuvat joko saapuvat paikalle Ouluun tai osallistuvat opetukseen reaaliaikaisesti Zoomin kautta omilta kotikoneiltaan. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan opintojaksokohtaisilla sivuilla.

Kaikessa kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolovelvollisuus.

Opintojen alkuinfo:

To 23.9.21 klo 17.00-18.30

Opiskelijat osallistuvat alkuinfoon kotoaan käsin omilta koneiltaan. Osallistumisen verkko-osoite ilmoitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä. Info on yhteinen luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintojen opiskelijoille.

HUOM! Aineopintoihin ilmoittautuneet voivat osallistua alkuinfoon, vaikka opintojen alkaminen on epävarmaa. Osallistuminen on maksuton. Pyydä osallistumislinkki kesäyliopistosta!

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op hyvin tiedoin.

Jos olet suorittanut kirjoittamisen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, toimita kopio todistuksesta Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan (kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi) 9.9.21 mennessä. Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse, kun ilmoittautuminen on käsitelty Turun avoimessa yliopistossa.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Sisältö

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja.
Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5.

Kokonaisuus on kolmijakoinen:

a) Kirjoittamisen lajit (20 op): Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden.

b) Kirjoittamisen erityisalat (20 op): Toisessa kokonaisuudessa painottuu opiskelijan itseohjautuvuus ja omien kirjoittajaintressien tunnistaminen ja harjaannuttaminen. Luova tietokirjoittaminen -jakso on tarjolla vain silloin, kun siitä järjestetään kontaktiopetusta.

Suoritetaan yksi valinnainen jakso seuraavista:
- Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä 5 op
- Kirjoittaminen julkaistavaksi 5 op
- Luova tietokirjoittaminen 5 op (toteutuminen ei varmaa)
- Nykykirjallisuus 5 op

c) Seminaari (10 op): Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa.

Huomioitavaa

Päivitys 15.9.21: Ilmoittautumista on jatkettu 21.10.21 saakka.

Hinta

Koko opintokokonaisuus 35 op:
670 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 80 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 445 € + 80 €)

Yksittäiset opintojaksot:
5 op: 133 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € / opintojakso (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 87 € + 20 €)
10 op: 327 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 223 € + 20 €)

Opiskelija maksaa Turun opintomaksut samalla, kun rekisteröityy Turun avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohjeet lähetetään opiskelijalle opintojen alkaessa.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25 % opintomaksusta.

Ilmoittaudu

Syksyllä 2024 alkavat opinnot löydät täältä: https://www.ppkyo.fi/fi/luova-kirjoittaminen-aineopinnot-35-op-ty-2/


Ilmoittautuminen 21.10.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Kun opintojen alkaminen kesäyliopistossa on varmistunut, ilmoittaudu mahdollisimman pian Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Saat tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen kurssikutsussa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203